Felhívás küldöttgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi u. 33.) 2020. évi rendes küldöttgyűlésének helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A küldöttgyűlés helye: 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő).

A küldöttgyűlés időpontja: 2020. szeptember 19-én, 10.00 órai kezdettel.

A küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. 2019. évi költségvetés beszámolója és elfogadása.
  3. 2020. évi költségvetés-tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Szavazatszámlálás.
  5. Szavazási eredmények kihirdetése.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult küldött részt vesz.

A küldöttgyűlés nyilvános, de határozathozatalkor csak a megyéi és az önálló egységek parancsnokai által kiállított, szabályos megbízólevéllel rendelkező küldöttek adhatnak le érvényes szavazatot. (Alapszabály XI./31-33. bekezdés.)

Megismételt küldöttgyűlés: a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a következő küldöttgyűlést 2020. szeptember 22-én, 10.00 órai kezdettel, változatlan helyszínere 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő) hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti, jelen felhívásban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 14 napon belül.

 

Tisztelt Megyei Parancsnok és Önálló Egységparancsnok!

A küldöttgyűlés sikeres összehívása érdekében, 2020. augusztus 28. napjáig küldje meg a hozzá tartozó egységek és alegységeik által megválasztott küldöttek nevét, rendfokozatát és elérhetőségét, valamint a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvét az ügyvezető alelnöknek a

mahlii1956nemzetor@gmail.com

e-mailcímre.

Kelt: Csömörön, 2020. augusztus 11. napján.

 

v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds. 

elnök-főparancsnok

     v.l. Németh Tamás nör. altbgy.                                 v.l. Máhli Imre nör. altbgy.                                  alelnök                                                                    alelnök

Ötödik Országos Nemzetőr Találkozó Fóton

2020. július 25-én Fóton, a Lisai Elek János Alapítvány központban került sor az immár hagyományos összejövetelre.

v.l. Máhli Imre nör. altábornagy, ügyvezető alelnök a megnyitó beszédében elmondta, hogy idén tovább folytatódik a fegyelem megszilárdítása és a Nemzetőrség társadalmi szerepvállalásának fokozása. v.l. Németh Tamás nör. altábornagy, általános alelnök is örömmel köszöntötte a teltházas rendezvényen megjelent, az egész Kárpát-hazából érkezett nemzetőröket és tolmácsolta a Főparancsnok üdvözletét. v.l. Szabó János nör. dandártábornok, kiképzési parancsnok és vezérkarfőnök-helyettes felszólalásában az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésének fontosságáról és aktualitásáról beszélt.

A megnyitót követően d. Hefter Jánosné nör. dandártábornok, elnöki főtanácsadó a Főparancsnok napiparancsa szerint vezérőrnagyi kinevezést vehetett át. Mint elmondta, … (moderálva).

Az ünnepélyes csapatgyűlést követően a nemzetőrség főszakácsának csodálatos ételremekével, egy isteni marhapörkölt elfogyasztásával lakhattak jól a rendezvény résztvevői.

Az élő műsor során egymást váltották a zenészek, melyek közül Kuti Róbert nör. ezredes is hírnevéhez méltón vette ki a részét.

Köszönjük a gasztronómiai és művészeti élményt, valamint a kifogástalanul megszervezett bajtársi találkozót!

A felvételeket készítették: Szabó János nör. ddtbk. és Réti Tibor nör. alez.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő