megtört szívvel

búcsúzunk Tőled  !

drága Bajtársunk, –  vitéz Pataki József 56-os szabadságharcos

 a szabadság hőse – mezőkövesdi lakos elhunyt.

1956 szabadsag hose emlekerem

Családjának, – rokonságának és ismerőseinek őszinte részvétünket fejezzük ki !

az 1956 Magyar Nemzetőrség 

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Íjászat a tompai napokon

Az 1956 Magyar Nemzetőrség  “Attila Király Hagyományőrző Íjászklub”

1956 MN Attila király hagyomámyőrző ijászklub

– Tompa vezetője, v. Nagy Teleki István nőr. dandártábornok

2016. június elején meghívást küldött a Főparancsnok és kísérete részére

a “tompai napokon” történő Íjász foglakozás, – gyakorlat megtekintésére,

– 2016. június 25-re. Sajnálatosan azonban a Főparancsnokunk gyógykezelése

miatt nem tudott a rendezvényen megjelenni.

Domotor Z

Így az 1956 Magyar Nemzetőrséget Baja és Dunaújváros parancsnoka,

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy és Kalmár Piroska nőr.százados képviselte.

 Kalmár Ferenc megismerkedett a tompai Íjász csapattal és elsajátította az íjjal való lövészetet, – 45 fontos és 47 fontos íjjal egyaránt.

Megismerhettük az íjászat szabályait v. Nagy Teleki István nőr.ddt. előadása alapján :

Miszerint az íjászat szigorú szabályok szerint, parancsszavakkra történik :

1/ Amikor nem egy rendeltetésszerűen használt LŐTÉREN történik az íjászat,

– mint a tompai napokon is, – akkor KÖTELEZŐ az íjászat területét biztonságos távolságban zsinórra kötött színes szalagokkal körbezárni, – olyan magasságban hogy az látható és áthaladás gátló legyen – valamint messziről szembeötlő !

2/ az íjászati tevékenységet mindig egy jól képzett íjász / lövészet vezető / vezeti –

3/ az íjászat csak az elhangzott parancs után :  FIGYELEM ! – “lehet lőni” után történhet.

4/ amikor egy íjász leadja lövéseit, – íját kitartja, – végét a lábához helyezi,

a lövészet vezető figyeli és ellenőrzi hogy minden íjász kitartja-e az íját !

5/ addig nem indulhat senki sem a vesszőkért míg a lövész vezető ki nem adja a :

FIGYELEM ! – lehet menni a vesszőkért parancsot .

6/ ha bárki észrevesz bármi veszélyt vagy szabálytalanságot jelentő rendellenességet ami veszélyt jelent, – azonal köteles megállítani az íjász tevékenységet, majd ezt követően – ha elhárult a veszély, – kizárólag a lövészeti vezető indíthatja újra a lövészetet !

7/ a gyakorlott íjászok segítkeznek a fiatal, – még nem teljesen betanult – vagy még tanuló íjászoknak az esetleges balesetek, sérülések elkerülése miatt.

a délután 15 órától, – este 18 óráig tartó íjászati Bemutató kicsik és nagyok számára :

 

 

a rendezvény békésen és nyugodtan, – jó hangulatban történt.

a felügyeletet közösen biztosította a tompai Polgárőrség és

1956 Magyar Nemzetőrség  “Attila Király Hagyományőrző Íjászklub”  csapata

bemutatjuk a tompai íjász csapatot :

 

1. Nagy Teleki István nőr.ddt., – vezető, parancsnok,
2. Radvánszki Róbert nőr.ddt., – parancsnok helyettes,
3. Tasi Zoltánné nőr.örnagy, – a talpasíjászok vezetője,
4. Bánfi Attila nőr.százados, – a  lovasíjászok vezetője,
5. Tasi Krisztián nőr.hadnagy, – talpas íjász,
6. Fülöp Tibor nőr.hadnagy, – lovas íjász,
7. Jónás Mihály nőr.hadnagy, – talpas íjász, újfelvételes.
az 1956 Magyar Nemzetőrség nevében köszönjük a szíves vendéglátást !
a képeket és a filmeket készítette : Kalmár Ferenc
a honlapra szerkesztette :
Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy
Baja és Dunaújváros nőr.parancsnoka

Közlemény

v.Szarka János nőr.vezérőrnagy  temetésére 

június 17-én  16:30 – kor kerül sor Kosdon

Szarka János költő 1

  A Főparancsnok vezetésével Bajtársunk temetésén küldöttség vesz részt.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

elmaradó csapatgyűlés

A sok az érdeklődő és telefonhívás miatt a tájékoztatatjuk a tagságot, hogy

Főparancsnok döntése értelmében a csapatgyűlés ebben a hónapban elmarad.

Domotor Z

A jövő hónapiról időbe küldünk tájékoztatót a honlapra.

az 1956 Magyar Nemzetőrség  Parancsnoksága nevében :

Máhli Imre ügyvezető alelnök, – nőr.dandártábornok

a honlapra írta és szerekesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

születésnap

 

2016.06.12-én  Főparancsnokunk részt vett v. Szabó László nőr.ezredes kíséretében

v. Zetényi Csukás Ferenc, – a  kárpátmedencei vitézi rend főkapitányának

 születésnapján a Corsó goumer étteremben.

Köszöntette és jókiváságokat kivánt az ünnepeltet részére az 1956 Magyar Nemzetőrség

részéről a Főparancsnok és v. Szabó László nőr.ezredes

Az 1956 Magyar Nemzetőrséget képviselte :

v.l. Dömötőr Zoltán nőr.vezérezredesFőparancsnok

Bárdosi Ferenc nőr.ezredes és  v. Szabó László nőr.ezredes

a képen :

v. Zetényi Csukás Ferenc és v. Szabó László nőr ezredes

Corso-Zetényi

Csoportkép :

Zetényi Csukás F. –  Horty ÉvaDömötőr Z. –  Szabó L. – Bárdosi Ferenc nőr.ezredes

Corso csoport

a honlapra írta és szerkesztette a Főparancsnok megbízásából :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy