Közlemény

Tájékoztatom a tisztelt bajtársakat, hogy a Szabadságharcos közalapítvány és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége között a Közalapítvány és a Miniszterelnökség ME-JHSZ/J 11420/3/2014. számú támogatása alapján az alábbi volt politikai üldözöttek egyszeri anyagi támogatására kerül sor:

1. 1945 – 1956 közötti 56-os elítéltek

2. Gulág, Szovjet bíróság ítélete

3. Kitelepítettek, munkaszolgálatosok, málenkij robotra elhurcoltak

4. Internáltak

Mind a négy témakörben semmiségi igazolást, vagy az üldözést bizonyító másolatot kell benyújtani.

A kérelmeket a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1051 Budapest Nádor utca 36. IV. emelet címre kérjük megküldeni.

Hévíz, 2014. 09. 30.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

 

Hévízi egyeztetés Bacsó Ernő és Bársony Róbert között

Képkivágás

Tisztelt Nemzetőrök! Barátaim!

Idestova egy éve, hogy figyelem és szemtanúja vagyok egyfajta torzsalkodásnak.

Elöljáróban szögezzük le, hogy jó, ha mindenki megmarad a saját „kaptafájánál”, vagyis azt műveli, de magas színvonalon, amihez ért.

A korábbi honlapon Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy úr feltette azokat a kritériumokat, amik kizáró okok a nemzetőrségbe való felvételnél, ez legyen mérvadó.

A következő észrevételem, hogy akár rendfokozatban, akár beosztásban „megfuttatott” személyek, ha nincs meg a felkészültségük, megbosszulja magát. Ezt tudom, a hadseregbeli pályafutásom, tapasztalataim alapján is. Az ilyen személyeknél a munka helyett csak a szöveg nagy.

Ami a lényeg, kérlek benneteket, és minden nemzetőrt (bármely szervezetben), legyen már béke és nyugalom, koncentráljunk az előttünk álló feladatokra.

2013. december 16-án az Országos Nemzetőr Konferencia kapcsán nagyon sok nemzetőr szervezethez eljuttattam az általam előterjesztett Szándéknyilatkozatot az együttműködés érdekében. Lehet csatlakozni, kiegészíteni, véleményt alkotni, gondolat ébresztőnek szolgál.

Legyen már vége az állandó torzsalkodásnak, egymásra mutogatásnak. Higgyétek el, ez nem viszi előre a Nemzetőrség ügyét, csak hátramozdítja, lejáratja, tovább szítja az ellentéteket.

A megtisztulás is szerepel a nyilatkozatban, kérem, ha egyáltalán van ilyen, meg nem nevezett személy-személyek, vegyék a bátorságot, és álljanak félre. Vagy legyen megnevezve, vagy hagyjuk az egészet, egymást ne molesztáljuk.

Már korábban is kifejtettem, hogyan lehet egységes a Nemzetőrség. Idézem a 4/2013. készült és elküldött írásomat: „a nemzetőr törvény megalkotásához a nemzetőr társadalom teljes összefogása szükséges, ezt követően lehet egy társadalmi, kormányzati, politikai, parlamenti akarattal megalkotni az egységes nemzetőrségről a törvényt.”

Véleményem, hogy a cselekvőképességen nyugvó, tenni akaró nemzetőr egyesületek összessége be tudja bizonyítani, hogy a nemzetőrség a történelmi hagyományok ápolásán túl képes a társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, kormányzattal, parlamenttel, megyékkel, járásokkal együttműködve eredményeket felmutatni.

Megjegyzem, ma törvény biztosítja, és jelen esetben elfogadott, hogy társadalmi, civil szervezetként működjön a nemzetőrség. Minden egyesület, szervezet önálló, a működéséhez szükséges forrásokat maga teremti elő, működik a természetes szelekció, vagyis csak a legjobbak maradnak talpon.

Meglátásom szerint lényeges és fontos, hogy a nemzetőrség állományának meg kell tisztulnia ahhoz, hogy a társadalom számára hiteles és teljes mértékben elfogadott legyen.

Végezetül, az egyéni kezdeményezések nem lebecsülendők, de eredménytelenekké válnak, ha előzetes egyeztetés hiányában csak az adott szervezetre irányulnak az elgondolások.

Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy koncentráljunk 2015. év március 22-én 10.00 órakor Budapesten a Batthyány szobornál tartandó nemzetőr megemlékezésünkre, melyre minden nemzetőr társamat elvárok és meghívok.

Bajtársi üdvözlettel:

Bacsó Ernő nemzetőr vezérőrnagy sk.

Hagyományőrző és Történelmi Nemzetőr Szövetség elnöke

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke

Köszönjük a vezérőrnagy úr korrekt szavait! Ezt a gesztusát már korábban, egy éve is megtette, de az aktualitása nem veszett el azóta sem…

Ő korábban a honvédségben is komoly katonai pályát futott be, diplomákat szerzett, felelősségteljes beosztásokat látott el és ennek következtében széles ismeretségi körrel rendelkezik és főtisztként ment szolgálati nyugdíjba. A mai napig több vasat tart kézben és egyik élharcosa az összefogásnak. Ilyen kvalitású bajtársakat bármikor tárt karokkal várunk!

Hévíz, 2014. 09.29.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

Szomorú hír

Dr. Németh Gyula nőr. altábornagy 84 éves korában elhunyt.

Emlékét megőrizzük és a család gyászában osztozunk.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

 

Nemzetőr emlékmű létrehozása Budapesten

nemzetőr 001

nemzet 3

Az emlékmű Budapesten történő felállításával kapcsolatban v. I. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, elnök – főparancsnok 2014. 09. 19-én megbeszélést folytatott Csömörön Szelepcsényi Sándor Úrral – a Rákosmenti 56-os Alapítvány titkárával, aki egyben a Rákosmenti Polgári Kör elnöke is.

(A folytatás következik minden szinten…persze azért mindent nem publikálunk…)

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

Avatási ünnepség, kitüntetés

2014. 09. 20-án 10. 00.-kor a Kálvin téren a  Történelmi Vitézi Rend avatási ünnepségén Dobó Gábor nőr. ezredes – Pest megyei parancsnok lesz vitézzé avatva.

Díszvendég: v. I. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, kíséretében Máhli Imre nőr. dandártábornok.

A rendezvényen a Nemzetvédelmi Kereszt arany fokozatát kapja v. I. Ing. Von. Kustos János Kálmán nőr. altábornagy, a Svéd Királyi Katonai Vezérkar nyá. mérnök ezredese.

Mindkét kitüntetettnek gratulálunk!

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök