Tábori Lelkészi Szolgálat

nemzet

Tábori Lelkészi Szolgálat                 

Ha egy közösségnek nincs lelki tartása és ehhez lelki vezetője, az előbb-utóbb elsorvad és szétesik. Ezt a tényt régi felismerés és tapasztalat igazolja.

Az ’1956 Magyar Nemzetőrség’ (továbbiakban: Nemzetőrség) keretében életre hívott és országos hatáskörrel felruházott Tábori Lelkészi Szolgálat rendeltetése, hogy a Nemzetőrség tagjai valamint azok hozzátartozói számára lelkipásztori szolgálatot végezzen.

A Nemzetőrség tábori lelkészét a Főparancsnok választja és nevezi ki szolgálati tisztségébe. Tábori lelkészi tisztséget csak olyan felszentelt (ordinált) lelkész tölthet be, aki min. 20 éves lelkészi gyakorlattal és hivatásos főtiszti, katonalelkészi múlttal valamint ilyen irányú képesítéssel és kiképzéssel rendelkezik.

A tábori lelkész szolgálatát Egyháza törvényes rendjének megfelelően, ugyanakkor ökumenikus nyitottsággal végzi.

A Nemzetőrség vezető tábori lelkésze közvetlenül a Főparancsnoksághoz tartozik.

Kiemelt szolgálatok:

 • Istentiszteletek, igehirdetések szervezése és megtartása
 • Esketések, keresztelések végzése
 • Temetések és kegyeleti szolgálatok végzése
 • Ünnepi beszédek és megemlékezések tartása
 • Szentelések, avatások, áldások lelkészi szolgálatának ellátása
 • A vallási és fegyvernemi ünnepeken való részvétel, ill. szolgálat
 • A Főparancsnokság munkájának közvetlen segítése
 • Kapcsolattartás a HM Tábori Lelkészi Szolgálattal
 • Ökumenikus kapcsolatok ápolása, az ilyen alkalmakon való részvétel
 • Részvétel a társszervezetek hazai és nemzetközi vallási konferenciáin
 • Bizalmi fórum biztosítása
 • A Nemzetőrség képviselete különböző társadalmi szinteken
 • A szolgálat koordinálása, szükség esetén kisegítő lelkészek bevonása

A Nemzetőrség Tábori Lelkészi Szolgálata

 

A Tábori Lelkészi Szolgálat tagjai:

v. Dr. Pőcze István
címzetes protestáns tábori püspök
evangélikus lelkész, nőr. vezérőrnagy
 
mobil: +36 70 335 6884

 

A tábori püspök külföldi szolgálatának ideje alatt helyettesítő tábori püspök:

Mitykó András
címzetes protestáns tábori esperes
evangélikus lelkész, nőr. ezredes
 
mobil: +36 30 665 4444
 

A Tábori Lelkészi Szolgálat tagjai: v. Dr. Pőcze István nör. altbgy. és Mitykó András nör. ezds.

PI2

 vitézavatás-2

vitézavatás-1