Kiemelt

meghivo

Meghívó!

A Nemzeti Örökség Intézete és a Szabadságharcosokért Közalapítvány meghívására szervezetünk 2024. június 14.-én részt vett a Budapesti Fegyház és Börtön, Kisfogház Emlékhelyen tartott megemlékezésen.

Az 1956 Magyar Nemzetőrséget a rendezvényen Máhli Imre elnök-főparancsnok és Szabó László szervezési igazgató képviselte, akik elhelyezték az emlékhelyen szervezetünk koszorúit.

Meghívó június 14.

Kertész Imre: Lét és írás könyvbemutató

Tisztelt Bajtársak!

Szervezetünk a Kertész Imre Intézet meghívására részt vett 2024. június 5-én Kertész Imre: Lét és írás című könyv bemutató estjén.

Az 1956 Magyar Nemzetőrséget képviselte: Kaiser Ernő nemzetőr vezérőrnagy és Medveczky Mária nemzetőr őrnagy.

A nagy sikerű könnybemutatóról Medveczky Mária írt összefoglaló elemzést, amit eredeti formájában alábbiakban teszünk közzé:

Köszönjük az akreditálását a Kertész Imre Intézetbe, ahol Kaiser Ernő vezérőrnagy úrral részt vehettünk Kertész Imre: Lét és írás című könyvének bemutató estjén.
Kerekasztal beszélgetés keretében és a műből kiválasztott szemelvényekkel nagyszerűen átcsatornázódott az író által megélt és jól felhasznált talentum, amely a szenzibilitása révén katarzis élménybe juttatott.Ajándékot kaptunk az írótól az írás által, hogy a gyűlölet károsító fullunkjaitól mentesen, nehézségeket át, hogyan tudunk saját életünkre is rálátni és javítani a látásmódunkon. Szenzibilis, magas rezonanciájú, mindnyájunknak nagyszerű érzés , megtapasztalás volt ez.
Mindezek átéléséhez és az élmény- tapasztalat szerzéshez hozzájárultak:
Hidas Zoltán egyetemi tanár úr,a kötet lektora,
Horváth Péter irodalomtörténész úr, a Kertész Imre életmű kutatója,
Sótész Márton irodalomtörténész úr, a Kertész Imre Intézet igazgatója,
Sebestyén László színművész úr a kiválasztott regény-részletekkel,
Őri-Kovács Anna háziasszonynak,
és nem utolsó sorban nagy köszönet:
Schmidt Mária igazgató asszonynak, aki a Terror Háza Múzeum tagintézménye ként létrehozta és remekül működteti a Kertész Imre Intézetet.
Ezáltal az irodalmi est, a Lét és írás által szép eszmei ajándékot kaptunk, tán megoldókulcs okat magunk létére is.

Tisztelettel, üdvözlettel:

Kaiser Ernő vezérőrnagy és
Medveczky Mária őrnagy
1956 Magyar Nemzetőrség

IMG_20240605_171937

kép 1 / 4

Balatongyöröki Emléktábla avatás

Tisztelt Bajtársak!

2024. 05. 04.-én Balatongyörökön a Jurta Hotel területén a HOTEL főépületének falán elhelyezett v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, az 1956 Magyar Nemzetőrség volt elnök-főparancsnokának, 1956-os forradalmár emléktáblájának leleplezésére került sor.

A házigazda v. Mag Mihály Tibor nőr. vezérőrnagy és kedves neje dr. Nagy Judit szívélyes fogadtatása és a megnyitó beszédek után v. Máhli Imre az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancsnokának emlékbeszéde következett, amit v. Bozsó János nőr. dandártábornok megemlékezése és méltatása egészített ki. Ezt követően a Történelmi Vitézi Rend elöljárója v. Béres Ferenc Országos Törzskapitány emlékbeszéde és méltatása következett, majd a három előadó leleplezte a domborművet.

A leleplezés után a domborművet az 1956 Magyar Nemzetőrség részéről v. Máhli Imre elnök-főparancsnok, v. Réti Tibor ügyvezető alelnök és v. Kustos János Zala vármegyei nemzetőr parancsnok koszorúzták meg. A Történelmi Vitézi rend képviselői, v. Béres Ferenc Országos Törzskapitány vezetésével helyezték el a megemlékezés koszorúját. A Koszorúzást követően v. Turi Török Tibor szobrászművész a dombormű alkotója mondta el emlékbeszédét és méltatását. A rendezvény záróakkordjaként a jelenlévők elénekelték a Himnuszt, ezt követően a házigazdák a Hotel teraszán vendégül látták a megemlékező vendégeket.

Alábbiakban közzétesszük a megemlékezés pillanatképeit.

Közzé tette: Elnökség

Meghívó 05 25 Állománygyűlés