Bajtársunkat tüntette ki a Honvédelmi Miniszter!

Benkő Tibor vezérezredes, Magyarország honvédelmi minisztere a Stefánia Palotában, a Honvédelemért Kitüntető Cím (HKC) III. (bronz) fokozatának adományozásával tüntette ki,

vitéz Vass Varga László nemzetőr dandártábornokot “a honvédelem ügyének támogatása, a katonai kultúra megőrzése és ápolása érdekében végzett kiemelkedő munkája, történelmünk elemeinek irodalmi, illetve zenei eszközök általi magas szintű megjelenítése, napjaink közéleti, valamint kulturális eseményeinek hiteles tolmácsolása elismeréséül”.

közzétette: Elnökség

Előléptetések!

Eredményes munkájuk elismeréseként a Főparancsnokunk,

vitéz Hutás László nemzetőr ejtőernyős ezredest dandártábornokká,

Török-Szabó Erzsébet alezredest, ezredessé léptette elő.

közzétette: Elnökség

Csapatgyűlés 2019. január

2019. január 19-én, a Dobozi u. 7. szám alatt tartottuk az új év első csapatgyűlését, ahol ismét Török-Szabó Erzsébet nör. őrnagy volt a házigazdánk. A rendezvény első részében beszámolók, felszólalások meghallgatására, új tagok kinevezésére és az arra érdemesek előléptetésére került sor. A gyűlés berekesztését követően a bajtársak köszöntötték Elnök-főparancsnokunkat, 85. születésnapja alkalmából, aki ebéddel és áldomással látta vendégül a megjelenteket.

Ezekről az eseményekről ad tudósítást az alábbi képes beszámolónk.

(A fényképeket v.l. Piti János nör. altbgy. és Szabó János nör. alez. készítette.)

Közzétette: szerkesztőség 

 

 

Csapatgyűlés

Az év első csapatgyűlésének időpontja: 2019. január 19. 10.00 óra.

Helyszín: Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 7. (a Teleki tér mellett).

A közgyűlés időpontja: 2019. február 16, szombat (helyszín később).

Közzétette: Elnökség

 

Szerkesztőségi tájékoztató

Tisztelt Olvasó! Az Elnökség 2019. január 9. napjától a honlap szerkesztőjévé Szabó János nör. alezredest, adminisztrátorává Lukács Albert nör. őrnagyot nevezte ki.

Ettől a naptól kezdődően a közzétételre szánt írásokat és a kísérőszöveggel ellátott fényképes tartalmakat (mikor, hol, mi történik és kik láthatóak a képeken), valamint az észrevételeket a

szerkeszto@nemzetorloter.hu

e-mailcímre várjuk. A videó tartalmakat továbbra is a Youtube oldalára (https://www.youtube.com) kérjük feltölteni és csak a beágyazáshoz szükséges linket, valamint a filmhez tartozó kísérő, vagy magyarázó szöveget várjuk a fenti e-mailcímre megküldeni.

Kérjük, hogy a levélíró minden esetben tüntesse fel nevét – és amennyiben tagunk – rendfokozatát, valamint nemzetőr igazolványának számát. Az így megküldött tartalmak közzététele – annak alaki és tartalmi megfelelősége esetén – átlagosan 48 órán belül megtörténik.

A közzétételre szánt anyagok között előnyt élveznek a nemzetőr vonatkozású, saját szerzésű cikkek, versek, fényképek és videofelvételek. Idegen anyag felhasználásánál és idézetnél kérjük a forrás, illetve a szerző pontos megjelölését, valamint szükség esetén nyilatkozatot arra nézve, hogy a szerzői jog tulajdonosa hozzájárulását adja a honlapunkon való közzétételhez.

Azon anyagok, melyek nélkülözik a szerző külön feltűntetését, a beküldő szerzeményeként lesznek nevesítve, mellyel kapcsolatban az esetleges szerzői, vagy más jogi igénymentességért a beküldő szavatol és felel.

A szerkesztőség továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beküldött anyagokból válogasson, illetve a közlésre szánt szöveg helyesírási és stilisztikai hibáit korrigálja.

Köszönjük figyelmét, egyben reméljük, hogy munkánkkal elnyerjük tetszését. Minden kedves olvasónknak eredményes újévet, sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Bajtársi üdvözlettel,

                          Lukács Albert nör. őrgy.                       Szabó János nör. alez.

Közzétette: a szerkesztőség, 2019. január 11. napján.