Gyászjelentés

Közzétette: Elnökség

Könyvbemutató a Magyarok Világszövetségében 2018.12.15.

„Legjobb úton az irodalmi Nobel díj felé!”

Georg Engel, sikeres író fantasztikus érzékkel nyúlt 1956-hoz, amelyről a személyes tapasztalatait megosztva, zseniális írói fantáziával fűszerezve olyan élethű keresztmetszetet írt, “A francia idegenlégió poklában” címmel, amely joggal váltotta ki Budapesten a Magyarok Világszövetsége Házában megrendezett könyvbemutatón minden érdeklődő elismerését.

A felszólalók méltatták Georg Engel eddigi írói munkásságát, kiemelve, hogy ő 1956-ban még csak alig 10 éves volt, és a gyerek bajtársaival együtt a maga módján mindent elkövetett, hogy a bajba jutottakon segítsen. Gyerekfejjel is igazi példakép volt.

A Nemzetőrség elnök-főparancsnoka Dömötör Zoltán vezérezredes úr, Dr. Martinkó Károly úr, ismert és elismert író hosszasan méltatta a könyv létrejöttének aktualitását, és az író precíz, élethű és olvasmányos gondolatait.

Patrubány Miklós úr, aki a Magyarok Világszövetségének elnöke megjegyezte, hogy ez a könyv sikerre van ítélve és joggal pályázhat az 2019-es irodalmi Nobel díjra, amelyet a jelen lévő közönség, mintegy 300 fő vastapssal jutalmazott.

Végül az író Georg Engel is köszönetét fejezte ki a Magyarok Világszövetsége elnökének, Patrubány Miklós úrnak, aki a minden igényt kielégítő feltételeket megteremtette erre a könyvbemutatóra. Továbbá a Nemzetőrség képviselőinek, a meghívott vendégeknek, valamint a jelenlévőknek, hogy eljöttek erre a könyvbemutatóra, ahol minden könyv elkelt.

Georg Engel író nagyvonalú gesztust tett. Felajánlotta az írói honoráriumának jelentős részét, valamint, ha sikerül a Nobel díjat megkapnia, akkor annak is a jelentős részét a Nemzetőrségnek, a Magyarok Világszövetségének, amelyet ismét vastapssal jutalmazott a közönség.

Jó bornak is kell a cégér alapon én is mindenképpen ajánlani tudom az erre a témára érdeklődő olvasónak ezt a könyvet, amelyet én egy éjszaka alatt kiolvastam, már csak azért is, merthogy érdekelt, mi és hogyan történt 1956 októberében, amikor megszülettem.

A cikket írta: Bánó József nör. ezredes, az 1956 Magyar Nemzetőrség németországi parancsnok-helyettese és a www.ungarnpanorama.com online újság főszerkesztő-helyettese.

(A fényképeket Szabó János nör. alez. készítette.)

Csapatgyűlés 2018. december

2018. december 15-én került sor a 2018. évi 12. csapatgyűlésünk megtartására. Az eseményre, Török-Szabó Erzsébet nör. őrnagy bajtársunk meghívására a Dobozi utca 7. szám alatt került sor.

A csapatgyűlést v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes, elnök-főparancsnok nyitotta meg. Ezt követően a jelenlévők nagy érdeklődéssel fogadták az egri alegység bemutatkozását.

Új bajtársak belépésével erősödött egri alegységünk.

Az elnökség és a tagság egyaránt figyelemmel hallgatták meg az egriek bemutatkozását.

A gyűlésen számos, értékes beszámoló és bejelentés mellett, több bajtársunk előléptetésére is sor került.

v.l. Rásonyi István ezredest, dandártábornokká,

v.d. Bíró Edit nör. őrnagyot, alezredessé,

Papp Tamás nör. őrnagyot, alezredessé léptették elő.

(A fényképeket v.l. Piti János nör. altbgy. és Szabó János nör. alez. készítette.)

Közzétette: szerkesztőség