1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlése

 

1956 Magyar Nemzetőrség

KÖZGYÜLÉSE

 

Meghívó az 1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlésére, minden más értesítés mellőzésével.

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Minden rendes tagjának, pártoló tagjának és tiszteletbeli tagjának.

 

Tisztelt Nemzetőr Bajtárs!

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt, az 1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlésére.

A Közgyűlés összehívását a megváltozott törvényi előírások, az Alapszabály módosítása, a személyi változások teszik indokolttá.

 

A Közgyűlés Időpontja:                  2013. szeptember 21. szombat 10.30 órai kezdettel

A Közgyűlés helyszíne:                 Felsőpetény, Művelődési Ház hivatalos helysége

 

A Közgyűlés napirendi pontok

 

  1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyeinek megválasztása
  2. A megküldött közgyűlési tájékoztatóban leírt napirendi pontok jóváhagyása
  3. Beszámoló.
  4. Az 2010. évi és a 2011.évi közgyűlési határozatok és elnökségi döntések hatályon kívül helyezése.
  5. Az elnökség és a bizottsági tagok lemondása.
  6. Az Alapszabály módosításainak megtárgyalása és elfogadása.
  7. Az új elnökség, és a bizottsági tagok, a szervezeti egységek és vezetőik megválasztása. (szavazó lapok a helyszínen kerülnek kiosztásra).
  8. Egyéb – a tagságot érintő témák megbeszélése. (döntés nem hozható!)

 

A közgyűlésen részt vehet minden 1956 MN tag, aki érvényes tagsági igazolvánnyal és érvényes 2013. évi éves tagsági díj befizetéssel rendelkezik.

 

A Közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50.01 % tagsági részarány szerinti jelenléte szükséges.

 

Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, az ismételt Közgyűlést 2013. szeptember 21-én, szombati napon 11.00 órai kezdettel tartjuk a fenti helyen, a felsorolt napirendi pontokkal.

A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok százalékos hányadára tekintet nélkül határozatképes.

 

Amennyiben a Közgyűlésen nem tud személyesen részt venni, meghatalmazottja (csak 1956 MN tagja lehet) útján is képviseltetheti magát.

(a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó nevét, lakcímét, MN tagsági ig. számát, a meghatalmazott nevét, lakcímét, MN tagsági igazolványának a számát, valamint a meghatalmazó kijelentését, hogy a meghatalmazott minden napirendi pontban meghatalmazott. A meghatalmazást két tanúnak hitelesíteni kell sajátkezű aláírásukkal, lakcímük és szig.számuk leírásával.)

 

Csömör, 2013. augusztus 15.

 

vl. Dömötör Zoltán nőr vezérezredes sk.            Fejes Frigyes nőr altábornagy sk.

1956 MN elnök-főparancsnok, képviselő          1956 MN elnökhelyettes, képviselő