Gyevi-Szabó József nemzetőr ezredes temetése

forrás: Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés

Hősök napi megemlékezés Kecskeméten

2019. május 23-án, a kecskeméti köztemetőben az 1956-os emlékhelyen és a repülös emlékműnél bajtársaink koszorút helyeztek el a Hősök Napja alkalmából tartott megemlékezésen.

A képen az egyenruhások: vitéz, lovag Kenyeres Dénes nőr. altábornagy és vitéz Rózsa Zoltán nőr. százados.

Forrás: vitéz Rózsa Zoltán nör. szds.

Közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés

közzétette: szerkesztőség

Helyettesítő tábori püspök a Nemzetőrség szolgálatában

v. Dr. Pőcze István nőr. vezérőrnagy, tábori püspök ünnepi istentiszteleten beiktatta Mitykó András nör ezredes, evangélikus lelkészt a tábori lelkészi szolgálat címzetes esperesévé, továbbá külföldön végzett szolgálatának idejére megbízta helyettesítésének ellátásával a tábori lelkészi szolgálatban.

Elérhetőségei a Tábori Lelkészi Szolgálat oldalon olvashatóak.

közzétette: szerkesztőség