Újabb kitüntetés került átadásra

2019. április 27-én, 65. születésnapja alkalmából, ’56-os Jubileumi Emlékérmet adományozott Elnök-főparancsnokunk, Fényes György érdemes művész bajtársunknak.

A kitüntetettnek gratulálunk, további eredményes munkájához sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség

Megint elvesztettük egy Bajtársunkat!

2019. április 17-én, Szegeden az Újszegedi Temetőben helyezték végső nyugalomra a 72 éves korában elhunyt, vitéz Szakáts József nemzetőr altábornagyot. Szerettei és barátai mellett bajtársai is elkísérték utolsó útjára. Szervezetünk nevében és képviseletében vitéz lovag Piti János nemzetőr altábornagy, tudományos elnöki főtanácsadó rótta le a kegyeletet.

Drága Bajtársunk, nyugodj békében!

tudósítás és fotó: v.l. Piti János nör. altbgy.  közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés

közzétette: Elnökség

Húsvéti köszöntő

Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

közzétette: szerkesztség

Előléptetés Szolnokon

Főparancsnokunk 136/2019-es parancsával, vitéz Czaga István ny. ezds. nör. ddtbk. bajtársunkat nemzetőr altábornagy rendfokozatra léptette elő. Az előléptetési okmányt 2019. április 6-án, szolnoki otthonában személyesen adta át v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds. elnök főparancsnok, v.l. Szerencsés Sándor nör. vörgy., v. Szabó László nör. ddtbk., F. Molnár Sándor nör. ddtbk. Szolnok nemzetőr városparancsnoka és Csicsman György nör. ezds. jelenlétében.

Az előléptetettnek gratulálunk! Sok erőt és jó egészséget kívánunk!

forrás: Csicsman György nör. ezds.

közzétette: szerkesztőség