Az 1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság híre

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága.”          (gróf Esterházy János)

Főparancsnoki engedéllyel,- egyenruhában- a felvidéki Somorján adtam át felajánlásomat gróf Esterházy János emlékének szentelve.

SOMORJÁNAK HANGJA VAN

-Gróf Esterházy János emléktáblájának avatásán-

Ezúton és ismételten szeretnék köszönetet mondani az ötlet megálmodóinak; a somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulásnak és mindazoknak, akik a legcsekélyebb mértékben is segítségére voltak gróf Esterházy János emléktáblájának felállításában!
Az emberek segíteni való vágya közösségkovácsoló és lelket építő erő. Egy közösség, amely azonos célokért küzd, csodákra képes. Amikor minden szív együtt dobban egy érdekért, akkor megoldást találnak az élet nagy bajaira is. Lehet ez betegség, bánat vagy bármilyen métely. A hit, remény és szeretet, a gyűlölet, a kételkedés és a hitünk feladása fölé kerekedik.2014. június 25-én – a felvidéki Somorján- részesei lehettünk egy kicsit valamennyien egy ici-pici csodának. Jó érzéssel tölt el, hogy valami kicsi módon is, de hozzájárulhattunk ehhez az alkotó és előremutató folyamathoz. A múltat és egy igaz magyart ismerünk el, és hagyunk valamit az utókornak. A dicséret nem nekem jár, én legyek az utolsó, akinek az kijár, itt Somorja volt az, aki történelmet csinált. Nem csupán magának, hanem a nemzet múltjának és nagy fiának.
Példát adva, arról, hogy gróf Esterházy János emlékezete nem kisajátítható; az minden magyaré…Köszönet a Somorja Hangja- Vox Samaria Polgári Társulás elnökének, Kiss Árpádnak és az összes tagjának! Köszönet Fóthy Zoltán atyának, dr. Molnár Imrének a méltatásért és az őszinte szavakért!
Köszönet az emlékezés koszorúit elhelyező polgároknak és szervezeteknek:

„Az avatást és a leleplezést követően az emléktáblán koszorút helyezett el Szabó József, a pozsonyi magyar követség tanácsosa; Horváth Mária, az Esterházy János Emlékbizottság képviselője; Bárdos Gábor, Somorja polgármestere; Dr. Molnár Imre történész, a Magyar Külügyminisztérium tanácsosa; Zetényi Csukás Ferenc, az emléktábla adományozója; Kiss Árpád és Kopasz László a Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás nevében; a Magyar Nemzetőrség nevében: Dr. vitéz-lovag Czapáry-Martincsevics András, vitéz Zetényi Csukás László, vitéz Báli Péter; vitéz Farkas Gáspár; Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért Egyesület elnöke.
Az esemény közreműködői között meg kell említenünk Fazekas János, Publik Antal és Vass Ildikó szereplését, akik az ünnepség méltóságához járultak hozzá előadásukkal. Az emléktábla méltó elhelyezésének a helyszínét Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója közbenjárásával választotta ki a szervező polgári társulás.”

Köszönjük Somorja, jó volt nálatok magyarnak lenni ezen a napon is!

További anyag:

1956 Magyar Nemzetőrség Elnök – Főparancsnokának utasítása

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnök – Főparancsnokának utasítása a                     személyi állományra vonatkozóan.

2014. július 01 -i hatállyal a Főparancsnok sokoldalú tevékenysége és elfoglaltsága miatt az 1956 Magyar Nemzetőrség minden rendezvényének engedélyezését

              FEJES FRIGYES altábornagy  alelnök úrra bízza,

kivéve az 1956 Magyar Nemzetőrség tisztújító, és éves közgyűlését.

Az engedély kéréseket írásban altábornagy úrnak címezve, de a főparancsnokságnak kell megküldeni.

 

A fenti határnappal az 1956 Magyar Nemzetőrség szóvivői feladatainak ellátásával

              v. LEHR ANDRÁS dandártábornokot bízom meg.

Mindennemű, az 1956 Magyar Nemzetőrséggel kapcsolatos információt kizárólag dandártábornok úrtól lehet kérni.

Parancsom visszavonásig érvényes.

v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök – Főparancsnok

 

Honlapra írta és szerkesztette:  Farkas Gyula mk. ddtbk.

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság hírei

2014. június 21 -én Budapesten megtartott állománygyűlésen

Erdélyi Szerencs Ödön ezredes

úr lovaggá ütése alkalmából tisztelettel, és megbecsüléssel gratulált neki az egész állomány nevében v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök – Főparancsnok.

A MAGYAR SZABADSÁG napja alkalmából Főparancsnok úr eddig végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adott át.

1956 Magyar Nemzetőrség Érdemkereszt kitüntetést

                          Brogyai József őrnagy

Becsületrend kitüntetést

                          v. Mille Lajos altábornagy

                         Zetényi – Csukás Ferenc altábornagy

                         Bársony Róbert vezérőrnagy

                         v. Máhli Imre dandártábornok

Malonics János vezérőrnagy

                         Sipitzky Ferenc dandártábornok

                          Rinner Gábor dandártábornok

kapták.

A kitüntetett bajtársainknak gratulálunk, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletükben sok boldogságot kívánunk.

Főparancsnokság

 

Honlapra írta és szerkesztette:  Farkas Gyula mk. ddtbk.

1956 MN Főparancsnokság közleménye

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

2014 július 13 -án vasárnap csapatgyűlés lesz Dombóváron.

Az eseményen részt vesz v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök – Főparancsnok.

 

Honlapra írta és szerkesztette: Farkas Gyula mk. ddtbk.

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság hírei

                                          

2014 június 20 –án az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnök – Főparancsnoka                 v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes részt vett az                                              

International Bodyguard and Security Services Association   / IBSSA /

összejövetelén ahol a protokolláris program után megbeszélést folytatott          lovag Prof. Popper György úrral a szervezet elnökével.

 

 

 

2014. június 21 –én Főparancsnokunk részt vett a                                                          

LOVAGRENDEK MILITARY COMMANDATURA

szervezet ülésén, ahol a tájékoztató után tárgyalásokat folytatott.

Majd gépkocsiba ült és Izsákra ment az ottani 1956 Magyar Nemzetőrség helyi alakulatának csapatgyűlésére, ahol meghallgatta az alegység parancsnokának jelentését az elmúlt időszak tevékenységéről, és megbeszélték az elkövetkező időszak feladatait.

Kíséretében volt Dr. Nagy Józsefné ezredes asszony.

Ezt követően a Művelődési Házban díszvendégként megtekintették a dalestet, ahol nagy tisztelettel fogadták az 1956 Magyar Nemzetőrség főparancsnokát és kíséretében ezredes asszonyt.

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS

2014. június 22 –én megemlékezés volt Csömörön a Gloria Victis emlékműnél a kulák üldözés áldozataira emlékezve.

V.l. Dömötör Zoltán vezérezredes úr Rozsnyai Sándor kíséretében helyezte el az emlékezés koszurúját.

 

Honlapra írta és szerkesztette:  Farkas Gyula mk. ddtbk.