Az 1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság híre

„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága.”          (gróf Esterházy János)

Főparancsnoki engedéllyel,- egyenruhában- a felvidéki Somorján adtam át felajánlásomat gróf Esterházy János emlékének szentelve.

SOMORJÁNAK HANGJA VAN

-Gróf Esterházy János emléktáblájának avatásán-

Ezúton és ismételten szeretnék köszönetet mondani az ötlet megálmodóinak; a somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulásnak és mindazoknak, akik a legcsekélyebb mértékben is segítségére voltak gróf Esterházy János emléktáblájának felállításában!
Az emberek segíteni való vágya közösségkovácsoló és lelket építő erő. Egy közösség, amely azonos célokért küzd, csodákra képes. Amikor minden szív együtt dobban egy érdekért, akkor megoldást találnak az élet nagy bajaira is. Lehet ez betegség, bánat vagy bármilyen métely. A hit, remény és szeretet, a gyűlölet, a kételkedés és a hitünk feladása fölé kerekedik.2014. június 25-én – a felvidéki Somorján- részesei lehettünk egy kicsit valamennyien egy ici-pici csodának. Jó érzéssel tölt el, hogy valami kicsi módon is, de hozzájárulhattunk ehhez az alkotó és előremutató folyamathoz. A múltat és egy igaz magyart ismerünk el, és hagyunk valamit az utókornak. A dicséret nem nekem jár, én legyek az utolsó, akinek az kijár, itt Somorja volt az, aki történelmet csinált. Nem csupán magának, hanem a nemzet múltjának és nagy fiának.
Példát adva, arról, hogy gróf Esterházy János emlékezete nem kisajátítható; az minden magyaré…Köszönet a Somorja Hangja- Vox Samaria Polgári Társulás elnökének, Kiss Árpádnak és az összes tagjának! Köszönet Fóthy Zoltán atyának, dr. Molnár Imrének a méltatásért és az őszinte szavakért!
Köszönet az emlékezés koszorúit elhelyező polgároknak és szervezeteknek:

„Az avatást és a leleplezést követően az emléktáblán koszorút helyezett el Szabó József, a pozsonyi magyar követség tanácsosa; Horváth Mária, az Esterházy János Emlékbizottság képviselője; Bárdos Gábor, Somorja polgármestere; Dr. Molnár Imre történész, a Magyar Külügyminisztérium tanácsosa; Zetényi Csukás Ferenc, az emléktábla adományozója; Kiss Árpád és Kopasz László a Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás nevében; a Magyar Nemzetőrség nevében: Dr. vitéz-lovag Czapáry-Martincsevics András, vitéz Zetényi Csukás László, vitéz Báli Péter; vitéz Farkas Gáspár; Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért Egyesület elnöke.
Az esemény közreműködői között meg kell említenünk Fazekas János, Publik Antal és Vass Ildikó szereplését, akik az ünnepség méltóságához járultak hozzá előadásukkal. Az emléktábla méltó elhelyezésének a helyszínét Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója közbenjárásával választotta ki a szervező polgári társulás.”

Köszönjük Somorja, jó volt nálatok magyarnak lenni ezen a napon is!

További anyag: