Nyárbúcsúztató

Énekeseink fellépésével Szeptember 12-én 14 órától nyárbúcsúztató nótaműsorra kerül sora Pomázi művelődési házban. (Pomáz, Huszár utca 3.)

A zenei kíséretet ifj. Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara szolgáltatja.

Rendező: Palánkai Margit nőr. ezredes

Műsorvezető: Békési Kocsa Irén nőr. őrnagy

Veszprém megyei kis hír

Németh Anna nőr. ezredes – énekes bajtársnőt 29-én vitézzé avatták Várpalotán.

Heves megye egyik beszámolója

Magyar Nemzetőrség Országos 56-os Szervezet
1956 Magyar Nemzetőrség / Heves megye
2015. év 3. negyedév
beszámolója

2015.01.05.: Eger vitézi emlékhelyeknél, kettős-keresztnél, doni emléktáblánál 1848-1956-os emlékhelyeknél, egri országzászlónál tisztelgés kegyelettel és az egri 60. ezred emlékoszlopnál. v. ns. l. Timár Ferenc

2015.01.07.: Vitézi Rendi megbeszélés, koszorúzás a doni emlékhelyeknél

2015.01.11.: Heves Hősök terén koszorúzás a doni áttörés emléknapján, a II. Világháborús emlékmű újraszentelése Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész alkotása, utána ökumenikus áldás, majd a Művelődési Központban az Abasári Kórus katonadalokat énekeltek.
Koszorúzott, és a megemlékezésen részt vett v. Keresztesi István, v. Lányi József, v.ns.l. Timár Ferenc, Kömlő községben v. dr. Nagy Jenő

2015.01.22.: Eger, Történelmi, Vitézi, 1956-os 60-as ezred egri emlékhelyeknél és az egri országzászlónál kegyelettel főhajtás. v.l. Harsányi Jenő vitézi hadnagy Történelmi vitézi rend

2015.01.24.: Megemlékezés a doni hősökről az egri Dobó téren a doni emléktáblánál koszorúzás majd a Minorita templomban szentmise.
Budapestről részt vett Dr. Töll László ezredes – HM, a hagyományőrző doni emléktúra résztvevői – 200 fő. A szentmisét celebrálta főtisztelendő Urbán Imre tábori esperes Úr. Köszöntőt mondott dr. Habis László egri polgármester. A megemlékezésen részt vett Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, valamint a Történelmi Vitézi Rend tagjai.

2015.02.03.: Eger Történelmi Vitézi Magyar Nemzetőri emlékhelyeknél főhajtás az egri országzászlónál tisztelgés. v.ns.l. Timár Ferenc.

2015.02.05.: Eger Történelmi Vitézi Nemzetőri valamint az egri országzászlónál tisztelgés és főhajtás a Felvidékről v.ns.l. Zetényi-Csukás Dénes László székkapitány, valamint 5 fő lovag.

2015.02.08.: Budapest hazatérés temploma megemlékezés v. Nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr halálának 58. évfordulóján a Történelmi Vitézi Renddel a Horthy Miklós társasággal Hevesről részt vett: v.ns.l. Timár Ferenc.

2015.02.14: 18:00 óra Tenk Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornatermében rendezett jótékonysági bálon meghívottként vett részt v.ns.l. Timár Ferenc és Ildikó asszony.

2015.02.19.: Budapest-Tardos Vitézi Rendi megbeszélés, jelen van v.ns.l. Zetényi Csukás Ferenc, v.ns. Illyés Zsolt, Lovag prof. Dr. Zilahy Miklós Géza v.ns.l. Bágy Szász Ottó, V.l. Publik Antal.

2015.02.26.: Elismerő oklevél az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának évében Szilva Sándorné Kakas Ella Úrasszonynak család és baráti körben való átadása Jelen van Keresztesi Istvánné a Hevesi Keresztelő Szent János Kórus tagja, Dr. Szilva Boglárka karvezető, v. Keresztesi István, v.ns.l. Timár Ferenc nőr. altábornagy,

2015.02.28: 8:30 A Kápolnai csata 166. évfordulója X. Tarna-Völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Dísszemle (Kápolnai iskola udvar) kompolti futballpálya csatabemutató, üldözéses csata kápolnára 11:00 csatabemutató kápolna 11:30 megemlékezés díszszemle, hagyományőrző verseny, koszorúzás. Koszorúz v.ns.l. Timár Ferenc nőr. altábornagy Vitézi székkapitány.

X. Tarna-völgyi Huszár és Katonai Hagyományőrző Találkozó

2015.03.01.: 9:00 Hagyományőrző eskütétel a Kápolnai Templom előtt, átvonulás Kálba, Díszszemle Kompolton a templom előtt, ns. László Zoltán Magyar Honvéd Vadász Hagyományőrző Csoport Őrnagya, Fülöp Tibor Programigazgató Hagyományőrzés 11:00 koszorúzás Kál Főterén, Koszorúzott Morvai János Kál község polgármestere, Péntek László Erdély Körösfő alpolgármestere. Dr. Szabó Anikó jegyzőasszony, Vitkó Egon Magyar hagyományőr Világszövetség elnöke, v.ns.lg. Timár Ferenc nőr. altábornagy Vitézi székkapitány 13:00 a csapatok vonulása Kápolnára 14:00 rendezvény zárása. Köszöntőt mondott Dr. Berecz Kálmán Kápolna polgármestere, koordinátor Szalóki Péter alpolgármester, Ignácz Szabolcs Tófalu polgármestere, részt vett még Berecz Mátyás, az Egri Vármúzeum igazgatója. Imát mondott és megáldotta a Hagyományőrzőket Urbán Imre nyugállományú ezredes tábori esperes ezen az eseményen v.ns.lg. Timár Ferenc nőr. altábornagy (lieutenant-general) Heves megyei elnök, Vitézi Rend székkapitánya, a Hűség 1956-os Magyar Vidék Országos Egyesület nevében Hűség 1956-hoz érdemkeresztet nyújtott át. Kompolt község polgármestere Balázs Zoltán a helyszínt a futball pályán biztosította a Hagyományőrzők részére.

2015. március: Felkészülés a március 15-ei megemlékezésekre és koszorúzásokra Hevesen.

2015. március 15. : Hevesen a császi temetőben 5 helyen a kegyelet virágait helyezte el: kopjafánál, a 284 Nemzetőr nevét tartalmazó obeliszknél, valamint a sírkertben, majd Hevesen a Polgármesteri Hivatal előtt koszorúzott v. Lányi József v. Keresztesi István v. Zsák József, v.ns.lg. Timár Ferenc, székkapitány, nőr. altábornagy, Tóth Lászlóné Erika majd a házasságkötő teremben ünnepi műsoron vettünk részt valamint a Római Katolikus Templomban 56-os megemlékező szentmisén. Celebrálta Nagy István esperes.

2015. 03.28.: Hatvani csata Helyszín Hatvani népkert, 13:00-kor Ünnepi Szentmise Szent Adalbert plébániatemplomban, majd a hagyományőrző lovasok felvonulása a Kossuth Tértől az 1849-es emlékműhöz, belvárosi temetőben megemlékezés és koszorúzás, Hagyományőrzők és lovasok felvonulása, a Hevesi Fúvós Zenekar műsora. Csatabemutató, Néptánc együttesek bemutatkozása. 18:30-kor heves Megye Napja bemutatkozása Heves Megye Nagykövetei: Kovács Kati táncdalénekes, Klauszmann Viktor, valamint v.ns. Maczky Kő Pál Levente Lajos Kossuth-díjas szobrászművész mutatkoztak be.

2015.04.02: 9:30. Tavaszi hadjárat a Hatvani csata bemutató díszszemle a Főtéren, Toborzó: Ujváry Ferenc művelődési ház előtt, Pacsirta útnál Coop ABC-nél valamint a Liszt Ferenc Térnél. Vonulás a csata helyére a Balázs tanyára az eseményen részt vett VIP meghívottként v.ns.lg. Timár Ferenc, székkapitány, nőr. altábornagy koszorút helyezett el Boldogon a kápolna falán levő Dr. Davida Sándor lengyel származású 1848-49-es Szabadságharcos emléktáblájánál a templom mellett lévő a II. Világháborús emlékműnél mécses-gyújtás, v. Tóth Mihály sírkeresztjénél virág elhelyezése és a Szent István parkban levő 1905-ös keresztnél és szobornál.
15:30-kor Jászfényszarun Hagyományőrző megemlékezés és felvonulás köszöntőt mondott Győriné Dr. Czeglédy Márta polgármesterasszony melyen részt vett VIP meghívottként v.ns.lg. Timár Ferenc, székkapitány, nőr. altábornagy, Fülöp Tibor Hagyományőrző programigazgató, valamint v. Vesztergám Miklós tárogatóművész, valamint a körzet országgyűlési képviselője Jászberényből.

2015. május hó 16-17-én Hagyományőrző Katonadal Fesztivál Abasár melyen részt vesz v.ns.lg. Timár Ferenc, székkapitány, nőr. altábornagy és Aba Sámuel Hagyományőrző dalkörnek 1956 Magyar Vidék Országos Szövetség elismerő oklevelét nyújtja át a kórusnak valamint 1 db Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség Hűség érdemkeresztjét a kar vezetőjének Kámán Árpád Úrnak.

2015. május 30.: Ónod községben megemlékezés (országos gyűlés emlékparkban koszorúzás és megemlékezés) melyen részt vesz v.ns.lg. Timár Ferenc, székkapitány, nőr. altábornagy. a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet elismerő oklevelét nyújtja át v. ns. Zombory István vitézi hadnagy, Nemzetőr Őrnagy Úrnak. A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet hűség 1956-hoz nemzetőr érdemkereszt kitüntetést adja át v. ns. Poroszlay Balogh Zoltán Rezső vitézi hadnagy nőr. ezredes Úrnak.

2015. június 2.: A Hortobágyra kitelepítettek emlékhelynél koszorú elhelyezése v. Dr. Nagy Jenő vitézi hadnagy.

2015. június 04. 16:30 Heves Város Trianoni Megemlékezés, Turul Szobor megkoszorúzása. Részt vett: v. Lányi József, v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány nőr. altábornagy.

2015.június 14.: Heves Vármegye Boldog községben boldogi búcsún VIP meghívottként vett részt v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy.
Majd koszorúz helyezett el a kápolna falán levő Dr. Davida Sándor emléktáblánál, Szent István parkban a Davida és az Ujváry család által állított 1905-ös keresztnél, a második világháborús szobornál. A régi temetőben v. Tóth Mihály sírjára elhelyezte a kegyelet virágait Ildikó asszonnyal.

2015.június 15: Tenk községben a Papp-Szász kertben a Szent Imre Katolikus Általános Iskola sportpályán egészségnapon VIP meghívottként részt vett v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy és Ildikó asszony az egészségnapra érkezett ns. Katus Attila fitness edző és bajnok valamint Borsod Megyéből ns. Garamvölgyi Attila és ns. Czégel Erika fitness edzők és bajnokok. Fél órán keresztül aktívan sportoltunk.

2015. június 16.: Nagy Imre halálának emléknapján mécses-gyújtás.

2015.június 20.: Kápolna nagyközségben VIP meghívottként a Katonadal és Dal emléknapján vett részt v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy majd Magyar Nemzetőr Országos 56-os Szervezet érdemkeresztjét nyújtotta át Urbán Imre esperes plébános tábori lelkész ezredes atyának.

2015.június 19.: Eger városában a történelmi emlékhelyeknél Nemzetőr emléktábláknál az országzászlónál róta le kegyeletét főhajtással v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy v.l. Harsányi Jenő Történelmi Vitézi Rend vitézi hadnagya. v.ns.l. Papp Kálmán nőr. vezérőrnagy.

2015.július 18-19.: XXI. Jász Világtalálkozó Jászalsószentgyörgy VIP meghívottként részt vett v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy. A Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend és az 1956-os Nemzetközi Lovagrend tagjaival.

2015. július 31.: Heves város császi temetőjében levő 1848-49-es kopjafánál, 248 Nemzetőr emlékoszlopánál valamint a sírkertben mécses-gyújtás és a kegyelet virágainak elhelyezése. Innen indultak Heves Vármegye Nemzetőrei Délvidékre.

2015.augusztus 7-8-9.: Jászberény városában hagyományos Csángó Fesztiválon részt vett v. Keresztesi István, v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy v. Lányi József, v. Zsák József, Keresztesi Istvánné a Keresztelő Szent János kórus tagja.

2015.augusztus 08.: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében Jászszentandrás nagyközség határában levő IPA emlékszobornál VIP meghívottként vett részt v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy a Nemzetközi Gasztronómiai és Szarvasgomba főzőversenyen. Majd az emlékszobornál koszorút helyezett el.

2015. augusztus 11.: Eger város történelmi és nemzetőri emlékhelyeknél és az országzászlónál kegyelet lerovása főhajtással, v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy és v. l. Harsányi Jenő a Történelmi Vitézi Rend vitézi hadnagya.

2015.augusztus 12-13.: Heves Város császi temetőjében cserjeirtás és fűnyírás v. Lányi József vezetésével 8 fő közmunkással.

2015.augusztus 16.: Gödöllő Városában a Gödöllői Királyi Kastély kertjében ifjabb Horthy István főhadnagy, kormányzó-helyettes szobránál koszorúzott v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy a Történelmi Vitézi Rend v. ns. Hunyadi László főkapitány Úrral és v. ns. Barátosi dr. Bucsy László törzskapitány Úrral.

2015.augusztus 19.: Heves város Történeti Múzeumában a “Hevesi Nemes” kiállítás megnyitón részt vett v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy, v. Lányi József önkormányzati képviselő, v. Keresztesi István, valamint Keresztesi Istvánné a Keresztelő Szent János kórus tagja.

2015.augusztus 20: Heves Városban a Szent István napokon 9:00-kor koszorúzás a Szent István szobornál koszorúzott v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy v. Lányi József, valamint Keresztesi Istvánné a Keresztelő Szent János kórus tagja.
9:30-kor ünnepi Szentmise, 10:30 Központi Park Székely Kapu avatása, majd a Művelődési Központban kulturális programokon vettünk részt.

2015. augusztus 21-22.: Az ünnepi műsorokon részt vett v. Keresztesi István v. Lányi József v. Zsák József, valamint Keresztesi Istvánné a Keresztelő Szent János kórus tagja.

Heves Vármegye Heves város, 2015 augusztus 26.
Továbbiakban is a hagyományoknak megfelelő megemlékezéseken, koszorúzásokon, emlékhelyeknél levő főhajtással, valamint mécses gyújtással és a kegyelet virágainak elhelyezésével kíván részt venni a Vitézi Rendünk és a további 2015. évi programokon részt venni.

Írta:
v.ns.l. Timár Ferenc székkapitány, nőr. altábornagy

koszorúzás

Nemzetőr találkozó Nógrád megyében és FÓTSOMLYÓI NAPOK 12-én

Tisztelt Bajtársak!

2015. 09. 12-én tíz órai kezdéssel Nemzetőr találkozó lesz Felsőpetényben.

A találkozó főszervezője: v. I. Valkó Gyula nőr. altábornagy

FÓTSOMLYÓI NAPOK

A Lisai Elek János Alapítvány,

a Kárpát-medencei Művészek Alkotóközössége

és a Fótsomlyói Védegylet

rendezésében

Segítség kérése

Fortuna

Szerintem emberi kötelesség segíteni, aki tud ennek a kis törékeny énekesnőnek…a levele egy sikoly és valódi érzéseit tükrözi…
Aki teheti ossza meg!

„Életem a zene…”
A szeretet és a zene ereje segít, hogy bírjam a dialízist és a többi betegségem pokoli fájdalmakkal és a mellékhatások félelmeivel való állandó küzdelem kibírását.
De azt hiszem, most készülök feladni…
Egészség. Amíg el nem veszítjük, olyan természetes hogy van, és nem vesszük ajándéknak, értéknek. Pedig a legnagyobb érték. Sajnos, mikor erre rájövünk a legtöbb esetben már késő. Persze, különböző szintek vannak… A „késő”-t arra értem, mikor már minden percet meghatároz a fájdalom és a rosszullét, s már a tudatra és a legegyszerűbb tevékenységre (teszem azt fogmosás, séta, ami másnak oly természetes, és a döntés hatalma, hogy mikor hova mehet az ember – de mégsem teheti a mellékhatások, vagy a „felállni is nehéz” gyengeség miatt) is hatással van és befolyásol. A test, a betegség az úr…
Nem egyszerű és szinte átláthatatlan történet az enyém. A végeredményem ára a végstádiumú veseelégtelenség, a kemény gyomorfekéllyel és a 23 éve tartó cukorbetegség megannyi komoly szövődményével járó állandó szenvedés. Közel egy éve, a művesekezelés kezdete óta ez nem élet. Csak vegetálás és küzdelem. Hatalmas erőfeszítéssel őrzöm a látszatot… Még mindig van, aki nem is sejti. Hallgatni sajnos mindig tudtam. A pályám miatt (ahol még sokszor a makkegészségesek közt is néha farkastörvények uralkodnak) úgy gondoltam erős leszek, amíg csak dolgozhatok, és mindent kibírok, de már nem vagyok benne biztos.
32 év – ennyi idős vagyok. Azt gondolom, mindig szerény és önértékelési gondokkal küzdő lány voltam, ennek is múltra visszavezethető oka van, már látom. Későn, de látom. Ez a 32 év azt hiszem tartalmasabb, sűrűbb és az átlagnál – ha van ilyen – sokkal több szenvedéssel teli volt, mint bírható. Most fáradtam el. Sajnos az elmúlást sem adja a sors egyszerűen. Én, aki annyira szereti az embereket és mindig is boldog volt, hogy adhatott, és aki sokáig elfogadni semmit nem akart és tudott, most arra szorul, hogy megosztva történetét, segítséget kérjen. Egészségen kívül semmi mást nem szeretnék, de ez már nem az orvostudományon múlik. Viszont abba a helyzetbe kerültem, hogy nincs hol laknom. Fáj ezt feleleveníteni, hogy alakult így.
Anyám már nem él, amíg élt, állandóan vert és lelkileg terrorizált engem és a kishúgomat. Rengeteg bántalmazást és gonoszságot követett el ellenünk. Rettegés volt a gyerekkorunk.
A nagyszülők is ott éltek velünk, de sajnos ők is nagyon nehéz esetek, miért is írnám már a rosszat róluk… Mi a testvéremmel, aki külföldre menekült (a helyzet, a veszély és az elől, hogy esetleg lát meghalni), mi sok-sok éven át hallgattunk és senki nem sejtette, miben élünk. Azt hittem, nem élem túl, mikor 2 éve a testvérem elment. Hajszálon múlt, hogy így is lett. Többször előfordult, hogy az orvosok és senki nem gondolta volna, hogy túlélek dolgokat. Eddig igen, de csak egyszer nem fogom…
Amióta kétnaponta művesekezelésre járok, sokszor rászorulok autós és egyéb segítségre, és ha nem lennének nekem a világon a legcsodálatosabb barátaim, már rég nem léteznék, de őszinte leszek: úgy, hogy nem lehetek a magam ura, ha nem tudok önállóan közlekedni és magamat ellátni, úgy nem szeretnék élni. Azt nem tartom méltó életnek kortól függetlenül, a kiszolgáltatottságot. Attól rettegek, pedig részben már kiszolgáltatott vagyok…
Pokol volt ezt a levelet is megírni és nekem az átlagnál is kínosabb kérni… ez nem én voltam… Megköszönöm, ha tudnak segíteni és az is segítség, ha dolgozhatok. Hátha én oldhatom meg és finanszírozhatom a lakhatásom. Dolgozni tudok… ez tartott életben, utolsó leheletig énekelni … A drága közönségem érzi! Megmutathatok az előadásokon valami olyat, amihez nem a szavak kellenek, hanem a zene segítségével érzékeltetni a csodálatos energiákat, értékeket és megmutatni, mennyi mindennek örülhetünk, pláne ha egészség, szerető emberek és barátok vesznek körül…
Most jön ismét a neheze: kérem, ha anyagilag, vagy ha azzal, ami számomra még a legnagyobb örömöt, küzdeni erőt és megélhetést jelenti, hivatásommal kapcsolatos munkákkal tudnak segíteni, kérem keressenek meg a lehetecsoda@gmail.come-mail címen!

Bankszámlaszám: OTP 11773092-00494137

https://www.facebook.com/GorogHajnalka?fref=nf Görög Hajnalka hivatalos oldala

Budapest, 2015. augusztus 25.

Írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy