Járőrverseny

Nemzetőr Szervezetek Országos Járőrversenye

 

A Magyar Nemzetőrség Elnöksége Oktatási és Kiképzési Bizottsága  ezúton tisztelettel meghív minden Nemzetőrt, Nemzetőr egységet / csapatot, az 1956 Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából rendezendő hagyományos Nemzetőr Szervezetek Országos Járőrversenyre.

 

Szervező:      A Magyar Nemzetőrség Oktatási és Kiképzési Bizottsága

Rendező:      A Magyar Nemzetőrség Kiképző és Sportközpontja

Tóth Gábor nőr alezredes a Magyar Nemzetőrség Oktatási és Kiképzési Bizottságának az  elnöke és Teleki László nőr alezredes a Magyar Nemzetőrség Kiképző és Sportközpont járőrversenyért felelős parancsnoka

Időpont:         2013. október 5. szombat

Helyszín:       Soltvadkert, Vadkerti tó Kiképző Központ.

Nevezési díj:             2.000 Ft/fő (nem visszatérítendő, nem visszaigényelhető) mely tartalmaz egy kiadós ebédet és ásványvizet. Ásványvíz a járőrverseny alatt folyamatosan fogyasztható! A nevezési díj érkezéskor a helyszínen fizetendő!

Nevezés:       nevezni lehet 4 – 4 fős férfi felnőtt, női felnőtt, férfi kadet, női kadet csapatokkal.  A versenyen részt vehet bármely nemzetőr egység /csapat, civil és más fegyveres testületek csapatai, ha a nevezési feltételeknek megfelelnek és felkészültek a járőrversenyre.

Utazás.          Egyénileg.

Jelentkezési határidő:        2013.szeptember 28. péntek 20,00 óra.

Minden egység/csapat köteles a jelentkezési határidőt betartani és a egység/csapat névsorát a vezetők és egyéb meghívottak listájával egy időben megküldeni a szervezők számára.

Jelentkezés és nevezés:   Teleki László nőr alezredes

                                               E-mail: lszlte@gmail.com

                                               Mobil:0630-418-4309  

 

Minden résztvevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a járőrversenyen történt sérülésekért és balesetekért a szervezők és a rendezők semmiféle felelősséget nem vállalnak.

 

Program tervezet

 

Programváltozás jogát fenntartjuk!

 

Meghívott vendégek:  Soltvadkert polgármestere, Özv. Maléter Pálné, a Magyar Nemzetőrség hivatalosan delegált tábornoki karának tagjai,. Zetényi Csukás Ferenc főkapitány, a Nemzetőr szervezetek egységek/csapatok hivatalosan delegált főparancsnokai.

 

A résztvevő csapatok érkezése, regisztráció:                08. 30 óráig

Sorakozó csapatzászlóval, a kijelölt helyen                  08. 45 órakor

 

Himnusz Vitézek Imája.

 

Hivatalos megnyitó beszédek:                                         08. 50 órakor

Járőrverseny indítása:                                                       09. 30 órakor

 

A versenyen részvevő csapatok parancsnokai felelősek azért, hogy a versenyre a csapatokat felkészítsék (történelem, egészségügy, vízi jármű (csónak evezés), gránát dobás célba, lövészet (légfegyver), fizikai-technikai erőpróbák, lőszeres láda 20 m oda vissza rohamsisakban, stb.).

 

A csapatokat 15 percenként indítjuk.

 

Járőrverseny várható befejezése, eredményhirdetés: cc.  16.00 óra körül.

 

 

Mindenkinek sok sikert és eredményes versenyzést kívánunk.

 

Nemzetőr üdvözlettel

 

A Magyar Nemzetőrség Oktatási és Kiképzési Bizottsága nevében:

Tóth Gábor nőr. alezredes elnök pk. sk.

Teleki László nőr. alezredes KS pk. sk.

Képek (Sitke, Kéleshalom, Dombóvár)

Tisztelt bajtársak, tisztelt látogatók!
 
A sitkei koszorúzás szerevezője Bebesi Béla nőr. altábornagy bajtársunk volt. Jó egészséget kívánunk neki, hisz jelenleg nagyon beteg.
A kéleshalmi képek elkészítésért köszönet Bencze Pál nőr. dandártábornoknak.
A kéleshalmi rendezvény logisztikai biztosításáért, valamint a kopjafa felállításának megszervezésért és végrehajtásáért, valamint a szabadidőt nem kímélő önzetlen áldozatvállalásukért és a kiváló fogadás megszervezéséért köszönet a kiskunhalasi egység parancsnokának – Juhász László nőr. dandártábornoknak és Ódór István nőr. őrnagynak és bajtársaiknak.

A dombóvári koszorúzásokért és az elegáns fogadás megszervezésért köszönet Somogyi Árpád László nőr dandártábornoknak.
A dombóvári szoborparkban tett látogatásunk során óhatatlanul megfogalmazódott bennünk a kérdés: az itt lévő monumentális szobrok visszakerülnek e valaha a Parlament elé, ahol álltak 1951 előtt? Ennek az óhajnak ellentmond viszont, hogy a helyiek is joggal magukénak érzik e remekműveket…

Egy korábbi kép: Kéleshalom 2012′.:

Pécs, 2013. szeptember 30.

Az írást készítette és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök

 

Fontos

1956 Magyar Nemzetőrség

KÖZGYÜLÉSE

 

Meghívó az 1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlésére, minden más értesítés mellőzésével.

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Minden rendes tagjának, pártoló tagjának és tiszteletbeli tagjának.

 

Tisztelt Nemzetőr Bajtárs!

 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt, az 1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlésére.

A Közgyűlés összehívását a megváltozott törvényi előírások, az Alapszabály módosítása, a személyi változások teszik indokolttá.

 

A Közgyűlés Időpontja:                  2013. szeptember 21. szombat 10.30 órai kezdettel

A Közgyűlés helyszíne:                 Felsőpetény, Művelődési Ház hivatalos helysége

 

A Közgyűlés napirendi pontok

 

  1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyeinek megválasztása
  2. A megküldött közgyűlési tájékoztatóban leírt napirendi pontok jóváhagyása
  3. Beszámoló.
  4. Az 2010. évi és a 2011.évi közgyűlési határozatok és elnökségi döntések hatályon kívül helyezése.
  5. Az elnökség és a bizottsági tagok lemondása.
  6. Az Alapszabály módosításainak megtárgyalása és elfogadása.
  7. Az új elnökség, és a bizottsági tagok, a szervezeti egységek és vezetőik megválasztása. (szavazó lapok a helyszínen kerülnek kiosztásra).
  8. Egyéb – a tagságot érintő témák megbeszélése. (döntés nem hozható!)

 

A közgyűlésen részt vehet minden 1956 MN tag, aki érvényes tagsági igazolvánnyal és érvényes 2013. évi éves tagsági díj befizetéssel rendelkezik.

 

A Közgyűlés határozatképességéhez a tagság 50.01 % tagsági részarány szerinti jelenléte szükséges.

 

Amennyiben a fenti időpontra meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, az ismételt Közgyűlést 2013. szeptember 21-én, szombati napon 11.00 órai kezdettel tartjuk a fenti helyen, a felsorolt napirendi pontokkal.

A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok százalékos hányadára tekintet nélkül határozatképes.

 

Amennyiben a Közgyűlésen nem tud személyesen részt venni, meghatalmazottja (csak 1956 MN tagja lehet) útján is képviseltetheti magát.

(a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó nevét, lakcímét, MN tagsági ig. számát, a meghatalmazott nevét, lakcímét, MN tagsági igazolványának a számát, valamint a meghatalmazó kijelentését, hogy a meghatalmazott minden napirendi pontban meghatalmazott. A meghatalmazást két tanúnak hitelesíteni kell sajátkezű aláírásukkal, lakcímük és szig.számuk leírásával.)

 

Csömör, 2013. augusztus 15.

 

vl. Dömötör Zoltán nőr vezérezredes sk.            Fejes Frigyes nőr altábornagy sk.

1956 MN elnök-főparancsnok, képviselő          1956 MN elnökhelyettes, képviselő

Értesítés

Értesítés, a közgyűlési helyszín változásáról!

 

Ezúton értesítjük az 1956 Magyar Nemzetőrség minden tagját, hogy technikai okok miatt megváltozott az 1956 Magyar Nemzetőrség Közgyűlésének a  helyszíne.

 

A Közgyűlésünk új helyszíne:

Budapest, XIV. Komócsi u. 5. (a csapatgyűlések helyszíne).

 

Minden más a közgyűlési tájékoztató szerint változatlan!

 

Kérünk minden Nemzetőr Bajtársat, hogy a helyszínváltozásról tájékoztassa a környezetében lévő bajtársainkat is. Köszönjük

 

Nemzetőr üdvözlettel

 

Az 1956 Magyar Nemzetőrség elnöksége sk.

Közlemény