FELHÍVÁS!

A Magyar Nemzetőrség a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé felajánlotta, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a rendelkezésére álló erők, eszközök alkalmazásával tevőleges segítséget kíván nyújtani az állami erőknek, hatóságoknak az országos védekezésben. (A felajánlás ide kattintva elolvasható.)

Jelenleg azt a humánbázist igyekszünk összegyűjteni, akik az ilyen tartalmú feladatokat településükön önként készek és képesek vállalni.

Ebből fakadóan kérem azon magyarországi nemzetőrök jelentkezését, akik településükön személyes részvételükkel önkéntesen, a felmerült igény, felkérés alapján szervezetten részt kívánnak vállalni a védekezés feladataiból. A végzendő feladatok elsődlegesen a helyben élők ellátásban, a karanténban lévők ellenőrzésében, ellátásában, illetőleg a helyi rendvédelmi erők, önkormányzat és más civil szervezetek munkájának segítésében öltenek testet.

Kérem ugyanakkor azokat a magyar állampolgárokat is, akik ezzel a céllal egyetértenek, és önként, szívesen vállalnak feladatokat, részfeladatokat, időleges segítséget, stb., hogy szintén jelentkezzenek erre a munkára.

Jelentkezni a szerkeszto@nemzetorloter.hu és a vkf@magyarnemzetorseg.hu e-mailcímeken lehet.

Kérjük adja meg nevét, szakképesítését, (különös tekintettel a katonai és rendészeti, illetve egészségügyi gyakorlatára) elérhetőségét, azt a települést, ahol a feladatot teljesíteni tudja. Esetleg azokat a napokat, időszakokat, amelyben vállalja a feladatot, illetve amennyiben személygépkocsi is áll rendelkezésére, akkor azt is.

Felhívom egyben mindenki figyelmét, hogy amennyiben az Alapszabályunkban foglaltakkal egyetértenek – úgy az innen kinyomtatható Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével tudnak csatlakozni Nemzetőrségünkhöz!

Budapest, 2020. március 19.

„A néppel tűzön-vízen át!”

 

                                                                              Dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy

                                                                                                   vezérkarfőnök

Csendesen telt a Nemzeti Ünnep

Nemzeti Ünnepünk alkalmából az idén a csendes megemlékezéseken volt a hangsúly. Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján nem volt hangos a Múzeumkert. De ez, csak a veszélyhelyzet miatt a külsőségekre vonatkozik, hiszen a márciusi forradalom emléke élénken él szívünkben és követeléseinek meg nem valósult pontjai fájón sajognak lelkünkben:

Mennyi élet áldozta fel magát akkor és azóta ezen szabadságvágyak álmától vezérelten! 

Emlékezzünk hálás szívvel hős eleinkre, a bátor szabadságharcosainkra és életük legyen követendő példa előttünk, hogy méltók lehessünk örököseiknek mondani magunkat. Petőfi Sándor szavaival:

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

(Pest, 1847. január 1.)

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

 

Figyelem! Elmarad a Küldöttgyűlés!

Tekintettel a Kormány 2020. március 16-i rendeletének 5. pontjára, miszerint: “Létszámtól függetlenül tilos a zárt és szabadtéri rendezvények, valamint gyűlések szervezése…” az Elnökség a 2020. március 28. napjára meghirdetett Küldöttgyűlés megtartását bizonytalan időre elhalasztja. A Küldöttgyűlés a hivatkozott rendelet hatálytalanítását követően – ismételt meghirdetés mellett – későbbi időpontra kerül összehívásra.

Minden bajtársunknak sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Elnökség