Tájékoztató

Az 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG a Szent György Lovagrend Müncheni Priorátusa és Magyarország Főkonzulátusa

meghívására részt vett 2018. november 9-én a Müncheni Főkonzulátus új épületében megrendezett Szent György lovagi szimpóziumon.

A MAGYAR NEMZETŐRSÉGET  Máhli Imre nőr altábornagy üv. alelnök, Andreas G. Lehr nőr vezérőrnagy, Dobrotka Pál nőr dandártábornok és Marázi Zsolt  nőr ezredes képviselte.

A szimpózium vezető témája Bajorország és Magyarország sokoldalú történelmi és aktuális kapcsolatának megvilágítása.

A sikeres rendezvény végén a MAGYAR NEMZETŐRSÉG üv. alelnöke Máhli Imre nőr altábornagy a szimpózium résztvevőinek átadta Főparancsnokunk v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes üdvözletét.

Ezt követően a Németországban tevékenykedő nemzetőreinknek  elismeréseket, kitüntetéseket és kinevezéseket

adott át.

Dr. h.c. Engel György nőr. ddtbk. bajtársnak a Nemzetőrség Nagy csillagja  kitüntetést, Ficsor László nőr őrnagy bajtárs ezredes rendfokozatra történő kinevezést, egyben a Németországi egység parancsnoki kinevezést és a Nemzetőrség nagy-keresztje kitüntetés vehette át.

Bánó József nőr. ezredes bajtárs és Láng József nőr százados bajtárs a Nemzetőrség jubileumi emlék-kereszt kitüntetésben részesültek.

A kitűnteteknek további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget és hozzá nemzetőr szerencsét kívánunk.

A rendezvény Dr. h.c. Engel György  ’56-os PESTI SRÁCOK a FRANCIA IDEGENLÉGIÓ POKLÁBAN című könyv bemutatójával és utána következő állófogadással zárult.

Engel György bajtársunknak a könyvéhez sok sikert kívánunk.

Közzétette: Elnökség

Forrás: www.peepart.com/diary/diary18-november09.html

Megemlékezés

Az 1956 Magyar Nemzetőrség az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület meghívására 2018. november 3-án részt vett Üllőn a Vitéz Török János ejtőernyősről  és bajtársairól történő megemlékezésen.

Az 1956 MN részéről a megemlékezésen részt vett  Németh Tamás nőr altbgy. általános alelnök, Máhli Imre nőr altbgy. ügyvezető alelnök, Hutás László nőr ezredes, Németh Magyar Anikó nőr alezredes és  Szabó János nőr alezredes.

Vitéz Török János ejtőernyős őrmesterről és bajtársairól emlékezett meg az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend Közép-Magyarország Keleti Törzsszék szervezésében, november 3-án.

A rendezvény fővédnöke Sándor Tamás dandártábornok, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár parancsnoka volt.

Török János őrmester Tiszafüred térségében, az 1. ejtőernyős zászlóalj tagjaként, a tiszai híd védelmében gránátszilánktól sebesült meg 1944. október 23-án, majd az egri 547. számú hadikórházba szállítása közben, mindössze 30 évesen halt hősi halált.

A róla szóló megemlékezés a római katolikus templomban kezdődött Üllőn, majd a római katolikus temetőben folytatódott, ahol Kissné Szabó Katalin polgármester, Sándor Tamás dandártábornok és a Magyar Ejtőernyős- Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör képviseletében Kiss Dávid emlékezett meg az ejtőernyősökről.

A temetőbeli események után az ünnepség a városháza kiállítóhelyiségében folytatódott: az itt megnyitott kiállítás két hétig látogatható, és a katonai ejtőernyőzés történetét dolgozza fel. A tárlatot Szabovik Zoltán István nyugállományú alezredes, az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének elnöke mutatta be.

Közzétette: Elnökség

Műegyetemi megemlékezés az 56-os forradalomról

2018.október 22-én ünnepélyes keretek között adtuk vissza a történelmi Széna téri zászlót mint ereklyét a Magyar Nemzeti Múzeumnak, hogy biztosítsa ennek konzerválását és őrizze meg a jövő nemzedéknek. A Magyar Nemzeti Múzeum ebben az esetben a magyar népet képviseli. Egyben egy másolatot készítettünk, amelyet a jövőbeli ünnepélyeken lehet vinne – hisz kinézete teljes mértékben megegyezik az eredetivel.

Az ünnepélyeket Fekete államtitkár, Varga Főigazgató és én tartottunk méltató beszédet. A zászló történetéről és évtizedes útjáról egy 20 perces videó készült, amelyet a látogatók a bejárónál láthattak. Több tv-csatorna, rádió és újság is képviseltette magát, és méltatta az ereklyét. A kiállított ereklye november 4-ig volt itt látható, ezután kerül sor a konzerválási munkákra.

A kiállítással párhuzamosan Tárlatvezetések voltak a háború utáni évekről, a Rákosi korszakról, a szabadságharcról, majd a megtorlásról. Az érdeklődés óriási volt. Szinte meghirdetés nélkül mentek a Tárlatvezetések, mégis sokan regisztrálták magukat. Például október 23-án úgy 50 székkel kezdtem, a végére ez a szám szinte megduplázódott. A Karc rádió egy 1 órás adásban méltatta 1956 eseményeit és személyemet.

Állománygyűlés

A év hátralévő részében a következő időpontokban tart az 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG állománygyűlést:

  • 2018. november 17-én 10:00 kor
  • 2018. december 15-én 10:00 kor

Állománygyűlések helyszíne: Budapest, VII. kerület Péterffy Sándor u.-i kórház

A decemberi 15-i állomány helyszíne változott!

Az új helyszín: Budapest, VIII. kerület Dobozi utca 7. (Teleki tér mellett)

A következő csapatgyűlés időpontja 2019. január 19-én 10:00 óra.

Helyszíne: Budapest, VIII. kerület Dobozi utca 7. (Teleki tér mellett)

A 2018. évi közgyűlés 2019. február 16-án, szombaton, helyszín később.

Közzétette: Elnökség

Szegedi Megemlékezés!

2018. október 23-án a Forradalom és Szabadságharc 62. évfordulóján a szegedi egységünk több helyszínen tartott koszorúzással egybekötött megemlékezést.

Az alábbi helyszíneken v.l. Molnár Péter Pál altbgy. és v.l. Ribizsár Péter altbgy. vezetésével koszorúztak és emlékeztek a Forradalom mártírjaira és hőseire.

Helyszínek:

  • Szegedi Csillag börtön falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzás
  • Szeged, Honvéd tér 56-os Nemzetőrség alakulásának helyszínét jelző tábla,ünnepi beszédet mondott Dáma Majláthné Lippai Éva.
  • Szeged, Rákóczi tér, Nagy Imre szobornál koszorú elhelyezése
  • Szeged, Rerrich Béla tér 56-os emlékmű ünnepélyes koszorúzása,ünnepi beszédet mondott prof. Dr. Rovó László

2018. november 01-én belvárosi temetőben az első-második világháborús emlékműnél a honvédség által rendezett emlékünnepen részt vettek és koszorúztak:

  • 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG
  • Történelmi Vitézi Rend
  • Nemzetközi Szent György Lovagrend

A koszorút a szervezetek nevében v.l. Ribizsár Péter nőr. altbgy. Megyei Prior és Molnár Péter Pál nőr. vőrgy. Csongrád Megyei parancsnok helyezték el.

Tájékoztatót összeállította: v.l. Molnár Péter Pál, a Nemzetőrség Csongrád megyei pk.

Közzétette: Elnökség

Közzététel!

2018. november 04-én Szegedi Dóm térnél a Forradalom és Szabadságharc eltiprásának emléknapján, gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés lesz.

Beszédet mond: B. Nagy László országgyűlési képviselő