Baranya vármegyei adománygyűjtés

Gyűjtést szervezett az 1956 Magyar Nemzetőrség Baranya Vármegyei Hagyományőrző és bevetési alegysége a Baranya vármegyei Sásdon élő 37 rászoruló gyermekes családok megsegítésére. 23 zsák, 6 kartondoboz, több táska adomány gyűlt össze, amelyekben tartós élelmiszerek, felnőtt és gyermek ruházati cikkek, cipők és játékok voltak.

Karácsonyi adománygyűjtés és szétosztás résztvevőinek és támogatóinak elismerő köszönetet mond az 1956 Magyar nemzetőrség Elnöksége. Alábbi bajtársaknak KIEMELTEN GRATULÁLUNK Nemzetőr Hagyományőrző és bevetési alegységünknél lévő Főszervező Baranya vármegyei parancsnok Sipos Tímea nemzetőr alezredes bajtársnőnek és segítőjének Salamon Tiborné nemzetőr százados bajtársnőnek is.

Horváth Béla nemzetőr dandártábornok bajtársnak is köszönjük kiemelkedő segítségét a szervezésben és a szállításban aki a 1956 magyar nemzetőrségünk szervezési igazgatója, továbbá Orsós Imre nemzetőr alezredes bajtársnak a Nemzetőr hagyományőrző bevetési alegység Zala vármegyei parancsnoknak is köszönjük a kiemelkedő segítségét aki télapónak öltözött és 39 családban rászoruló gyerekeknek adta át a karácsonyi adományokat, végül köszönjük Erlicz Katalinnak is, aki Kapuváron gyűjtötte össze az adományokat!

Békés boldog karácsonyt kívánok minden Bajtársunknak és megajándékozott gyerekeknek és családoknak! Nagyon csodálatos dolog ajándékozni és látni hogy mennyire örülnek az adományoknak!

Nagy sikerre való tekintettel de az elnökséggel egyeztetve megbeszéljük, hogy jövő karácsonyra szélesebb körben több vármegyében kellene rászoruló családoknak és gyerekeknek adományozni, de erre nagyobb összefogásra lesz majd szükség!

Alábbi linkre kattintva Pesti riport oldalán bővebb információ érhető el az adományozás részleteiről: https://www.pestiriport.info/WebArticleShow.aspx…

Köszönettel: 1956 Magyar Nemzetőrség elnöksége

Tájékoztató elnökválasztásról

Tisztelt Bajtársak!
2023.12.10-én az Attila Hotel nagytermében, rendkívüli küldöttgyűlésen a sikeresen és szabályosan megtartott elnökválasztáson a küldöttek 9 szavazattal vitéz lovag Máhli Imre nemzetőr altábornagy urat szavazta meg elnök-főparancsnoknak.

A megüresedett ügyvezető-alelnök tisztségére vitéz lovag Réti Tibor nemzetőr vezérőrnagyot 7 szavazattal szavazták meg a küldöttek.

Dányi Róbert nemzetőr ezredes és Buchelt Balázs nemzetőr ezredes bajtársakat elnökségi tagságukból visszahívták a küldöttek, a megüresedett elnökségi tagok helyére Dr. Kővári Kálmán nemzetőr őrnagy és Héricz Sándor nemzetőr altábornagy bajtársakat szavazták meg.

Héricz Sándor nemzetőr altábornagy bajtárs lemondott az etikai bizottsági tagságáról és helyére Sörtély Miklós nemzetőr dandártábornok bajtárs került megszavazásra.

A választás után az vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes Attila Hotelnél kihelyezett emléktáblájánál közös megemlékezést tartottunk.

Ezennel személyes köszönetemet fejezem ki bajtársaim iránt a belém vetett bizalomért.
Köszönettel tartozunk Bárdosi Ferenc nemzetőr dandártábornok bajtársnak, az Attila Hotel tulajdonosának, aki készséggel rendelkezésünkre bocsátotta a nagytermet.

Közvetítette: vitéz lovag Réti Tibor nemzetőr vezérőrnagy