Pályázati eredményhirdetés

2020. március 26. napján, a Szabadságharcosok Közalapítvány 2020. évi pályázatán 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint támogatást nyertünk, melyet ezúton is megköszönünk.

közzétette: Elnökség

Karitatív akció Egerben

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Heves Megyei Parancsnoksága jelenti: 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a veszélyhelyzet kihirdetése óta a  város több helyszínén “Fertőtlenítő és tájékoztatási pont”-ot állított fel, melyeket napi szinten működtet. Ezen állomások üzemeltetését, önkéntes feladatvállalókkal tudja megoldani, melyből a Nemzetőrség tagjai is kiveszik részüket. 

A felvételen: (2020. április 15.) Borosi Ákos nör. főhadnagy az egri Katona téren felállított fertőtlenítő állomás működését biztosítja.

közzétette: Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

 

Ma 108 éve született Király Béla vezérezredes

Király Béla (Kaposvár, 1912. április 14. – Budapest, 2009. július 4.) magyar vezérezredes, hadtörténész, politikus, az MTA külső tagja. Elsősorban mint az 1956-os forradalom nemzetőrségének vezetője vált ismertté. A Ludovika elvégzése után, a II. világháborúban vezérkari tisztként szolgált Horthy és Szálasi időszakában. 1945 márciusában nem távozott az Ausztria felé visszavonuló magyar hadseregcsoportokkal, hanem a Kőszeget védő erők parancsnokaként megadta magát a szovjet csapatoknak.

A hadifogoly vonatról megszökve hazatért. 1945 nyarán belépett a Magyar Kommunista Pártba, háborús szerepét igazolva sikerült az új hadseregben is a vezérkarba kerülnie. 1946-ban őrnaggyá, 1949-ben vezérkari ezredessé léptetik elő. 1949-ben Berkesi András beszervezte és a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Katona Politikai Osztály ügynöke lett. Közreműködésével több embert elítéltek, bebörtönöztek.

Lojalitása ellenére a hadsereget is elérő koncepciós „tisztogatás” második hullámában halálraítélték. Életfogytiglani szabadságvesztésre enyhített büntetéséből 1956 szeptemberében szabadulva, október 28-ától megbízták a forradalom nemzetőrségének megszervezésével és vezetésével, kinevezték Budapest nemzetőrparancsnokának. November 4-étől, a szovjet túlerőt látva, csapatával előbb a budai hegyekbe, majd Nagykovácsiba vonult vissza, innen Ausztriába távozott.

Az USA-ba emigrálva a forradalom ügyét képviselte, könyvkiadó vállalatot igazgatott és egyetemi tanár volt az 1990-es rendszerváltásig, amikor visszatérve Magyarországra országgyűlési képviselő, majd az Orbán- és a Medgyessy-kormány mellett katonapolitikai tanácsadói szerepet vállalt. (forrás: Wikipédia, Király Béla katonatiszt)

Az idén 25 éve, 1995-ben újjászervezte a forradalom után fizikailag lefegyverzett, de jogilag soha meg nem szüntetett nemzetőrséget, (1956 Magyar Nemzetőrség) majd 2009-ben, a halála előtt kinevezte utódját, jelenlegi főparancsnokunkat v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredest.

közzétette: Lakatos András nör. ezds. kommunikációs vezető és Szabó János nör. ddtbk. főszerkesztő

Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Az összefogás, összetartozás és szeretet jelképe idén Húsvétkor a fizikai távolságtartás. Ezért, rendhagyó jókívánságokkal köszöntjük Bajtársainkat, Tisztelt Olvasóinkat és minden Honfitársunkat!

Kívánjuk, hogy mindannyian békében, szeretetben, jó erőben és egészségben, de OTTHON maradva töltsük a Húsvéti Ünnepeket. A közös háztartáson kívül élő szeretteinket csak e-mailban és telefonon köszöntsük, fegyelmezetten betartva a kijárási korlátozást, hogy mielőbb ismét személyes találkozással ünnepelhessünk és élvezhessük egymás társaságát.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

 

 

 

Elnökségi döntés a rendezvényszervezések szüneteltetéséről

A kijárási korlátozás meghosszabbítására való tekintettel, Elnökségünk az alábbi döntést hozta meg:

Elnökségi nyilatkozat a rendezvények felfüggesztéséről

 

A határozat nem vonatkozik a járvány megfékezése, illetve a rászorulók megsegítése érdekében, önkormányzati, központi, vagy az Operatív Törzs felkérésére végzett közhasznú és közérdekű tevékenységek szervezésére és végrehajtására.