Vadász tagozat alakulása

Az elismert állatidomárt, Fábián Ferenc nemzetőr őrnagyot Főparancsnokunk kinevezte a frissen megalakított vadász tagozat vezetőjévé.

Bajtársunk kinevezéséhez gratulálunk, sikeres munkájához sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség

Nemzetőr búcsúztatás

2019. március 28-án, a kesztölci temetőben, nemzetőr tiszteletadással utolsó útjára kísérték vitéz Minczér Bernát (86) nemzetőr dandártábornokot, az “56-os forradalom és szabadságharc hősét.

Egyesületünk nevében Weldin József nemzetőr dandártábornok búcsúzott a bajtársunktól.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

közzétette: Elnökség

 

Felhívás küldöttgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi u. 33.) 2019. évi rendes küldöttgyűlésének helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A küldöttgyűlés helye: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, orvosi ebédlő.

A küldöttgyűlés időpontja: 2019. április 27-én, 10.00 óra.

A küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. Tisztségviselők megválasztása.
  2. 2018. évi költségvetés beszámolója és elfogadása.
  3. 2019. évi költségvetés-tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Alapszabály módosítás megszavazása a közhasznúság kinyilvánítása érdekében.
  5. 2020. évtől emelt tagdíj (évi 2.000,- Ft helyett, 2.500,-Ft) és érvényességi matrica szükségességének megszavazása a nemzetőr igazolványon.
  6. Szavazatszámlálás.
  7. Szavazási eredmények kihirdetése.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A küldöttgyűlésen csak tagok és meghívottak vehetnek részt. A meghívottak és a küldötti megbízással nem rendelkezők szavazati joggal nem rendelkeznek.

Megismételt küldöttgyűlés: a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a következő küldöttgyűlést:

a küldöttgyűlés időpontját követő egy órával későbbi időpontra (11.00 órára), változatlan helyszínere (Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet orvosi ebédlő) hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti, jelen felhívásban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 14 napon belül.

 

Tisztelt Megyei Parancsnok!

A küldöttgyűlés sikeres összehívása érdekében, 2019. április 12. napjáig küldje meg a hozzá tartozó egységek és alegységek által megválasztott küldöttek nevét, rendfokozatát és elérhetőségét az ügyvezető alelnöknek a

mahlii1956nemzetor@gmail.com

e-mailcímre.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a küldöttgyűlést követően, rövid időn belül megyei parancsnoki értekezletet tart az Elnökség. A parancsnoki értekezlet helyéről és időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Kelt: Csömörön, 2019. április 08. napján.

v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds.

elnök-főparancsnok

     v.l. Németh Tamás nör. altbgy.                                 v.l. Máhli Imre nör. altbgy.                                  alelnök                                                                    alelnök

Közzétette: Elnökség

50 éves jubileumi kitüntetés

Farkas József nemzetőr dandártábornok részére, 50 éves jubileumi fellépése alkalmából, 2019. március 23-án, az 1956 Magyar Nemzetőrség Jubileumi Kereszt kitüntetését adományozta v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancsnoka.

Kitüntetett bajtársunknak szívből gratulálunk és további munkásságához sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: Elnökség

Gyászjelentés

 

közzétette: Elnökség