Újabb bajtársunk kapott állami kitüntetést!

Művészeti tevékenysége elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült, vitéz Dózsa László nemzetőr altábornagy, ’56-o forradalmár, színművész, rendező, érdemes művész. A díjat Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Nemzeti Ünnepünk alkalmából adta át.

Közzétette: szerkesztőség

Magyarország köztársasági elnökének kitüntetését vette át a Főparancsnokunk!

2019. március 14-én, v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancsnoka az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend lovagkeresztjének katonai tagozatát vette át Benkő Tibor honvédelmi minisztertől a Stefánia Palotában.

Főparancsnokunkat felesége, valamint Kertész Lóránt nör. vörgy. és Szabó János nör. alez. kísérték el. Hefter Angéla nör. ddtbk. a betegsége miatt nem vehetett részt az eseményen.

Beszámoló:

A Nemzeti Ünnepünk tiszteletére tartott ünnepségen az első pillanattól kezdve mindannyian szívélyes, bajtársi fogadtatásban részesültünk. A rendezvény a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd a Himnusz közös eléneklését követően Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédét hallgattuk meg. Ezt követően került sor az érdemesek kitüntetésére és előléptetésére. Összesen nyolcvanan részesültek állami, vagy miniszteri elismerésben. Tábornokok, főtisztek, tisztek, zászlósok, altisztek, tisztesek és polgári alkalmazottak egyaránt. Ennek során “az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként” Főparancsnokunk, mint az 1956 Magyar Nemzetőrség elnöke, az egyik legmagasabb kitüntetést vehette át.

A ceremóniát követően zenés ünnepi műsor következett, többek között Benkő Péter fellépésével, majd a Szózat meghallgatását követően a történelmi zászlók kivonulásával zárult az ünnepség hivatalos része. A filmes tudósítás itt tekinthető meg.

Ezután a résztvevőket a földszinti nagyteremben pohárköszöntővel fogadta Korom Ferenc altábornagy a Honvéd Vezérkar főnöke, majd baráti beszélgetések fokozták a pazar állófogadás hangulatát és az elismerésben részesültek örömét. Érdemes megemlíteni, hogy szemet és szívet gyönyörködtető tálalással a magyar konyha remekeivel kínálták a vendégeket (töltött káposzta, vörösboros őzpörkölt, lecsós szelet, rétes, somlói galuska, stb.).

Az esemény kifogástalan szervezése és hibamentes lebonyolítása biztosította az ünnep méltó hangulatát, ahol a hős elődöknek kijáró tisztelet megadása mellett került sor a mai kiválóságok elismerésére, miközben – a fényűzés és a pazarlás kerülésével – példaértékűnek tekinthető vendéglátásban lehetet részünk.

Főparancsnokunkat ért személyes megtiszteltetés mellett ez az alkalom mindannyiunkat jogos büszkeséggel tölthet el. Nemzetőrségünk életében ez az esemény egy olyan kaput képez, amelyen a Magyar Honvédséggel közösen belépve, a felek között kölcsönösen tovább erősödhet a bizalom és a bajtársiasság a közös cél: a magyar szabadság és függetlenség megőrzése érdekében. És vajon mi lenne méltóbb gondolat 1848 szelleméhez, mint a honvédsereg és a nemzetőrség erősödő kapcsolata?

A kitüntetetteknek gratulálunk, további sikeres munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség

képek: HM Sajtó Osztály, Szabó János nör. alez.

Honvédségi ünnep a Stefánia Palotában

2019. március 12-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmából két bajtársunkat tüntette ki a Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere.

Szabó Török Erzsébet nör. ezredes a Honvédelemért Kitüntető Cím (HKC) III. fokozatát, Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy emléktárgyat vehetett át a Stefánia Palotában tartott központi honvédségi ünnepségen.

A kitüntetetteknek gratulálunk!

közzétette: szerkesztőség

képek: Dr. Pécsi Andrea

Gyászjelentés

Az szja 1%-ának felajánlása

Tisztelt Bajtársak! Tisztelt Barátaink!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról. Ez legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehető.

Kérjük tagjainkat és a céljainkkal egyetértő barátainkat, hogy tevékenységünk sikere és fejlődése érdekében ne mulasszák el ezúton is támogatni Szervezetünket!

adószámunk: 18179750-1-13

Az 1%-os felajánlásáról a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. Amennyiben az adóbevallástól függetlenül kíván rendelkezni és ezt az 1956 Magyar Nemzetőrség javára kívánja felajánlani, kattintson az alábbi űrlapra, majd ismét a megjelenő képre. A kinyomtatást és kitöltést követően tegye borítékba és postai úton, vagy személyesen juttassa el a NAV ügyfélszolgálatára.

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Bővebb információt a https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/hogyan_rendelkezhet oldalon talál.

Köszönjük, hogy gondot fordít rá, hogy adója 1%-ával az 1956 Magyar Nemzetőrség céljait és erősödését támogatja!

Köszönettel, az Elnökség