megtört szívvel búcsúzunk

Ez úton tudatjuk minden nemzetőrrel !

hogy a volt “Dunamenti Nemzetőrség”  parancsnoka, 

– v.l.Sípos Viktor  nőr. altábornagy

.

page SV 22

.

Ez év / 2016 március 16-án örökre itt hagyott bennünket.

.

.

Kegyelettel emlékezünk !

.

Sipos Viktor

.

Emlékét megőrizzük !

.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Országos nemzetőr találkozó

Az 1848-as Nemzetőrség megalakulásának emlékére , –

2016 március 19-én Országos Nemzetőr találkozóra került sor.

A rendezvény a budapesti Batthányi téren, –

a mártír miniszterelnök szobránál lett megtartva.

1948 cimer 1

Az ország minden részéről összesereglett nemzetőrök

méltó módon emlékeztek meg e nemes évfordulónkról.

A rendezvény során :

vitéz  Borsos Gábor  nőr. dandártábornok, – az összejövetel főszervezője, –

Csillag István nőr. ezredes, –  vitéz Tóth László nőr. őrnagy és 

 a Németországban élő Keller Lajos nőr. ezredes

részére :

az 1956 Magyar Nemzetőr érdemkereszt kitüntetés került átadásra.

A rendezvény során egy korabeli 1848-as ágyúból díszlövést adtak le.

a kitüntetteknek ezúttal is gratulálunk !

Képes beszámoló a történtekről :

308

1956 Magyar Nemzetőrség307299296295289284282281280279277276275274271(1)269266265(1)263(1)262261245254253252251236235234232230229228227226225224223222218217212211206205202197194191189186182180178170145143141131124121120

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Önzetlen segítségnyújtás !

Az 1956 Magyar Nemzetőrség ráckeresztúri Nemzetőr alegysége , –

Csobánki Csaba nőr. ezredes, – parancsnok vezetésével  –  valamint két Bajtársa :

Fenekes Imre nőr. százados és Kiss Attila nőr. hadnagy közreműködésével

 segítséget kért az Önkormányzatnál Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármestertől

egy szegény család körülményeinek elengedhetetlen feljavítására.

Fáradozásukat 3 hét alatt teljes siker koronázta ! ,  – a család megjavított otthont kapott.

ezért a ráckeresztúri nemzetőröknek gratulálunk önzetlen közreműködésükért, –

valamint tiszteletreméltónak találjuk ezen ráckeresztúri, – példaértékű összefogást !

További részletek képekben :

Page1  Page1

 az 1956 Magyar Nemzetőrség gratulál a ráckeresztúri nemzetőrőknek

dícséretes közbenjárásukért,- valamint elismerését fejezi ki a helyi Önkormányzatnak !

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy 

kitüntetések

A Főparancsnok, – Szabó László nőr.ezredes kíséretében egy VIII.kerületi rendezvényen

Nemzetőr Érdemérem  kitüntetést adott át

Török Szabó Erzsébet nőr. őrnagy, – valamint :

vitéz Vásárhelyi Prodán Miklós nőr. őrnagy Bajtársaknak

.

1956 MN cimer 1

G R A T U L Á L U N K    !

.

1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honalapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

végső búcsú

Látó Imre nőr. dandártábornok temetése

2016 március 18-án /pénteken/ lesz Izsákon ( Bácsk-Kiskun Megye ) .

violin-308763__180

1956 Magyar Nemzetőrség

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy