A nemzetőr vezérkar főnökének újévi üdvözlete

Tisztelt Bajtársak, Nemzetőrök!

A 2019-es esztendő változásokkal telített volt. Módosítottuk az Alapszabályt, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, kialakítottuk az ügyrendünket, konkretizáltuk az Állománytáblát, új szervezeti struktúra bevezetésére tettünk javaslatot. Ez nem volt kis munka, amelyet az 1956 Magyar Nemzetőrség Elnökségével és a Ti közreműködésetekkel végeztünk el.

A Nemzetőrségünk megújul! A 2020-as esztendőben folytatjuk terveink megvalósítását, amely az eddigi feladatok ellátása mellett kiegészül a nemzetőr hagyományokhoz kapcsolható, magasabb szintű, társadalmilag is fontos tevékenységekkel. Ez olyan program, mely méltó a magyar nemzetőr elődök cselekedeteihez és amelyet csak csak Veletek együtt leszünk képesek végrehajtani. Az új tevékenységek szakaszosan indulnak, melyben számítunk a megyei egységeinkben munkálkodó Bajtársaink közreműködésére.

Kívánok ezekhez a munkákhoz minden Tisztelt Bajtársamnak és kedves családjának sok sikert, kitartást és eredményekben nem szűkölködő Boldog Újesztendőt!

Tahitótfalu, 2019. december 31-én.

                                                 üdvözlettel:

                                                                   Dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy                                                                                                   vezérkarfőnök

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk, főszerkesztő

Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánunk!

Minden magyar békét leljen, aki könnyes vigaszt nyerjen,

Karácsonykor jókedv teljen, szeretet és öröm legyen!

Aki magyar velünk tart!

Minden magyar embernek áldott Karácsonyt és boldog Újesztendőt kíván az egész tagság nevében az Elnökség!

közzétette: Elnökség

Évzáró csapatgyűlés és ünnepi ebéd

2019. december 21-én tartottuk az 1956 Magyar Nemzetőrség évzáró csapatgyűlését a forradalom kórházában, a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetben. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 8-20.)

Az eseményen v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok és v.l. Máhli Imre nör. altábornagy képviselték az elnökséget.

A megnyitó után, dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy, vezérkarfőnök tartott ismertetőt az új Szervezési és Működési Szabályzat lényegéről, legfontosabb elemeiről. Mint kiemelte fontos, hogy a nemzetőrség hatékonyabb, fegyelmezettebb és társadalmilag hasznosabb szervezetté váljon, mely tevőlegesen vesz részt az ifjúság hazafias nevelésében és honvédelmi előképzésében. Veszély esetén pedig történelmi hagyományaihoz híven kész és képes segítséget nyújtani a honvédségnek, a katasztrófa-elhárításnak és az önkormányzatoknak egyaránt.

Ehhez jobb szervezettségre, fegyelmezettebb magatartásra támaszkodó végrehajtó apparátusra van szükség. Ennek egyik eleme a rendfokozatok és a beosztások kapcsolatának megerősítése, valamint ezek összhangba hozása a képzettséggel, elhivatottsággal és alkalmassággal. Minderre a társadalmi igény, a küldöttgyűlés felhatalmazása és az elnökség döntése alapján a vezérkar gyakorlati szervezésével kerül sor az újévben.

A beszédet követően kitüntetések és elismerések átadására, valamint új tagok avatására került sor.

A csapatgyűlést követően ünnepi ebédre került sor a Tommex Bisztró (1046 Budapest, Munkásotthon u. 39.) étteremben.

A kiváló színvonalú kiszolgálás mellett, családias vendéglátásban is részünk volt.

készítette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

közzétette: a szerkesztőség

Gyászjelentés

Az “Összefogás A Magyarságért” díj nemzetőr kitüntetettjei

Az idén Tolnai Mari és Klein Károly nör. altábornagy bajtársaink “az összmagyarság összefogásának és nemzettudatának erősítése érdekében végzett kiemelkedő munkásságáért” közösen vehették át a Magyar Világtalálkozó Szervezőbizottsága, a Panoráma Világklub és a Magyarságszolgálati Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt “Összefogás A Magyarságért” díjat.

A hírről előkelő helyen tudósított a Panoráma Világklub lapja is:

A sikerhez gratulálunk, a további munkához sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő