TÁJÉKOZTATÓ

Napirendi pont kiegészítések

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

MEGHIVO_december 10

Tisztelt Bajtársak!
 

Nemzetes Bárdosi Ferenc nemzetőr dandártábornok bajtársunk jóvoltából közzétesszük elhunyt elnök-főparancsnokunk búcsúztatásáról készült filmet.
 
A film operatőre Schmeiszl Péter, vágója Kovács Egri Tibor volt.
 
Emléke szívünkben örökké él.
 
Közzétette: Máhli Imre üv. alelnök
 

Elnökségi tájékoztató

Tisztelt Tagok!

A 2023. november 2. napján megtartott elnökségi ülésen véglegesedett, hogy a tragikus eseményre és az idő rövidségére is visszavezethető félreérthetőség miatt a küldöttgyűlés november 10. napjára történő összehívása nem kapott az elnökségen belül többségi támogatást.

A fentiek miatt a küldöttgyűlési meghívót visszavonjuk, 2023. 11. 10. napján küldöttgyűlés megtartására nem kerül sor, az új elnök-főparancsnok megválasztását célzó küldöttgyűlés összehívására az arra vonatkozó előkészítés után egy későbbi időpontban kerül sor.

Úgy véljük, hogy v.l.Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes búcsúztatására jelentős számban fognak a Nemzetőrség tagjai megjelenni és a 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. szám alatti helyiség változatlanul a Nemzetőrség rendelkezésére áll november 10. napján, ezért javasoljuk, hogy a szertartás után délután 14:00 órától külön napirendi pontok nélküli, elhunyt elnök-vezérezredesünk emlékét és a Nemzetőrséget is érintő csapatgyűlést tartsunk.

Fentiek alapján várjuk a megjelenni kívánó tagjainkat a Dobozi utca 7–9. szám alatt 14:00 órakor kezdődő csapatgyűlésen.

 


Közzétette: Elnökség