Helyettesítő tábori püspök a Nemzetőrség szolgálatában

v. Dr. Pőcze István nőr. vezérőrnagy, tábori püspök ünnepi istentiszteleten beiktatta Mitykó András nör ezredes, evangélikus lelkészt a tábori lelkészi szolgálat címzetes esperesévé, továbbá külföldön végzett szolgálatának idejére megbízta helyettesítésének ellátásával a tábori lelkészi szolgálatban.

Elérhetőségei a Tábori Lelkészi Szolgálat oldalon olvashatóak.

közzétette: szerkesztőség