Szerkesztőségi tájékoztató

Tisztelt Olvasó! Az Elnökség 2019. január 9. napjától a honlap szerkesztőjévé Szabó János nör. alezredest, adminisztrátorává Lukács Albert nör. őrnagyot nevezte ki.

Ettől a naptól kezdődően a közzétételre szánt írásokat és a kísérőszöveggel ellátott fényképes tartalmakat (mikor, hol, mi történik és kik láthatóak a képeken), valamint az észrevételeket a

szerkeszto@nemzetorloter.hu

e-mailcímre várjuk. A videó tartalmakat továbbra is a Youtube oldalára (https://www.youtube.com) kérjük feltölteni és csak a beágyazáshoz szükséges linket, valamint a filmhez tartozó kísérő, vagy magyarázó szöveget várjuk a fenti e-mailcímre megküldeni.

Kérjük, hogy a levélíró minden esetben tüntesse fel nevét – és amennyiben tagunk – rendfokozatát, valamint nemzetőr igazolványának számát. Az így megküldött tartalmak közzététele – annak alaki és tartalmi megfelelősége esetén – átlagosan 48 órán belül megtörténik.

A közzétételre szánt anyagok között előnyt élveznek a nemzetőr vonatkozású, saját szerzésű cikkek, versek, fényképek és videofelvételek. Idegen anyag felhasználásánál és idézetnél kérjük a forrás, illetve a szerző pontos megjelölését, valamint szükség esetén nyilatkozatot arra nézve, hogy a szerzői jog tulajdonosa hozzájárulását adja a honlapunkon való közzétételhez.

Azon anyagok, melyek nélkülözik a szerző külön feltűntetését, a beküldő szerzeményeként lesznek nevesítve, mellyel kapcsolatban az esetleges szerzői, vagy más jogi igénymentességért a beküldő szavatol és felel.

A szerkesztőség továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beküldött anyagokból válogasson, illetve a közlésre szánt szöveg helyesírási és stilisztikai hibáit korrigálja.

Köszönjük figyelmét, egyben reméljük, hogy munkánkkal elnyerjük tetszését. Minden kedves olvasónknak eredményes újévet, sok erőt és jó egészséget kívánunk!

Bajtársi üdvözlettel,

                          Lukács Albert nör. őrgy.                       Szabó János nör. alez.

Közzétette: a szerkesztőség, 2019. január 11. napján.