Tájékoztató elnökválasztásról

Tisztelt Bajtársak!
2023.12.10-én az Attila Hotel nagytermében, rendkívüli küldöttgyűlésen a sikeresen és szabályosan megtartott elnökválasztáson a küldöttek 9 szavazattal vitéz lovag Máhli Imre nemzetőr altábornagy urat szavazta meg elnök-főparancsnoknak.

A megüresedett ügyvezető-alelnök tisztségére vitéz lovag Réti Tibor nemzetőr vezérőrnagyot 7 szavazattal szavazták meg a küldöttek.

Dányi Róbert nemzetőr ezredes és Buchelt Balázs nemzetőr ezredes bajtársakat elnökségi tagságukból visszahívták a küldöttek, a megüresedett elnökségi tagok helyére Dr. Kővári Kálmán nemzetőr őrnagy és Héricz Sándor nemzetőr altábornagy bajtársakat szavazták meg.

Héricz Sándor nemzetőr altábornagy bajtárs lemondott az etikai bizottsági tagságáról és helyére Sörtély Miklós nemzetőr dandártábornok bajtárs került megszavazásra.

A választás után az vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes Attila Hotelnél kihelyezett emléktáblájánál közös megemlékezést tartottunk.

Ezennel személyes köszönetemet fejezem ki bajtársaim iránt a belém vetett bizalomért.
Köszönettel tartozunk Bárdosi Ferenc nemzetőr dandártábornok bajtársnak, az Attila Hotel tulajdonosának, aki készséggel rendelkezésünkre bocsátotta a nagytermet.

Közvetítette: vitéz lovag Réti Tibor nemzetőr vezérőrnagy

TÁJÉKOZTATÓ

Napirendi pont kiegészítések

MEGHÍVÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

MEGHIVO_december 10

Tisztelt Bajtársak!
 

Nemzetes Bárdosi Ferenc nemzetőr dandártábornok bajtársunk jóvoltából közzétesszük elhunyt elnök-főparancsnokunk búcsúztatásáról készült filmet.
 
A film operatőre Schmeiszl Péter, vágója Kovács Egri Tibor volt.
 
Emléke szívünkben örökké él.
 
Közzétette: Máhli Imre üv. alelnök