Felhívás küldöttgyűlésre

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alábbiakban tájékoztatom az 1956 Magyar Nemzetőrség (2141 Csömör, Petőfi u. 33.) 2020. évi rendes küldöttgyűlésének helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.

A küldöttgyűlés helye: 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő).

A küldöttgyűlés időpontja: 2020. szeptember 19-én, 10.00 órai kezdettel.

A küldöttgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. 2019. évi költségvetés beszámolója és elfogadása.
  3. 2020. évi költségvetés-tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Szavazatszámlálás.
  5. Szavazási eredmények kihirdetése.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult küldött részt vesz.

A küldöttgyűlés nyilvános, de határozathozatalkor csak a megyéi és az önálló egységek parancsnokai által kiállított, szabályos megbízólevéllel rendelkező küldöttek adhatnak le érvényes szavazatot. (Alapszabály XI./31-33. bekezdés.)

Megismételt küldöttgyűlés: a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a következő küldöttgyűlést 2020. szeptember 22-én, 10.00 órai kezdettel, változatlan helyszínere 1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. (32-es kapucsengő) hívom össze.

Tájékoztatom, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti, jelen felhívásban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 14 napon belül.

 

Tisztelt Megyei Parancsnok és Önálló Egységparancsnok!

A küldöttgyűlés sikeres összehívása érdekében, 2020. augusztus 28. napjáig küldje meg a hozzá tartozó egységek és alegységeik által megválasztott küldöttek nevét, rendfokozatát és elérhetőségét, valamint a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvét az ügyvezető alelnöknek a

mahlii1956nemzetor@gmail.com

e-mailcímre.

Kelt: Csömörön, 2020. augusztus 11. napján.

 

v.l. Dömötör Zoltán nör. vezds. 

elnök-főparancsnok

     v.l. Németh Tamás nör. altbgy.                                 v.l. Máhli Imre nör. altbgy.                                  alelnök                                                                    alelnök