Győr-Moson-Sopron megye híre

​2014. november 12-én Győrben Török Istvánra emlékeztünk. 1956-ban Győr város nemzetőr parancsnoka volt, akit kivégeztek 1957-ben. A 1956 Magyar Nemzetőrség Zichy Ottó Nemzetőr Szervezete koszorút helyezett el az emlékére felállított emlékhelyen.

A Nemzetőröket Borsos Gábor nőr. dandártábornok vezetésével – Csillag István nőr. alezredes, Antal B. Zoltán nőr. őrnagy, Gazdig Róbert nőr. őrnagy és Tóth László nőr. őrnagy képviselték.

SDC12964 SDC12968 SDC12969 SDC12971

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

tagrevízió szöveg formájában

  1956 M. N. TAGREVIZIÓ

PECSÉT

.

 

 2014 OKTÓBER

 NYILATKOZAT

Én ……………………………… születési hely: …… év: ……… hó: ……………. nap: …

       (nyomtatott nagybetűvel)

Anyja neve:…………………………………………

Belépés dátuma: ……………………………. Tagsági Ig. száma: ………………………….

         Vállalom   0                                  Nem vállalom   0

az egyesületi tagságomat.

Tudomásul veszem, hogy az 1956. M.N. „önálló jogi személyiségű Hagyományőrző és Érdekvédelmi egyesület”, melynek Alapszabályzatában, Etikai – Fegyelmi és Öltözködési Szabályzatában rögzítetteket betartom.

Az egyesület tagsági díját minden év I. negyedév végéig befizetem.

Tudomásul veszem, hogy a tagsági díj be nem fizetésével az 1956. MN. tagságom megszűnik.

Az egyesületi igazolványom leadom.

Dátum: ………………………… Hely: …………………………………….

                                                                       Aláírás:………………………………..

Tanú 1: ………………………………. Tagsági ig. száma: ………………………………

Tanú 2: …………………………….… Tagsági ig. száma: ………………………………

Megjegyzés: 1 pld. Bp. ker., megyéknél marad

            1 pld. Országos központba

.

.

az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette :

vitéz Nagy Teleki István nőr. dandártábornok

TOMPA város parancsnoka

és Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Dunaújváros parancsnoka

Passaui látogatás (Alsó-Bajorország)

A Németországi Nemzetőr parancsnok meghívására Passauba ( LEHR András nőr.
dandártábornok) az 1956-os események megemlékezésére
az 1956 Magyar Nemzetőrség vezetése meghívást kapott, melyen részt vett Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes és kíséretében
Máhli Imre nőr. dandártábornok, illetve Pethő Dénes országos titkár is.
A látogatásra és megemlékezésre a Nemzetőrség kíséretében jelen volt
Wittner Mária is az egykori 1956-os halálra ítélt,volt országgyűlési képviselőnő.
A vezetés és Witner Mária megérkezésekor szívélyes fogadtatásban
részesültek, melyet a Paprika Jancsi helyi magyar étteremben
finom meleg hangulatú ebéd követett.
Ezután az MN vezetése elfoglalta szálláshelyét a gyönyörű Ills folyó
partján elhelyezkedő híd panzióban.
Este a Magyar Missió látta vendégül a vezetést, ahol LEHR András
Németországi Parancsnok bevezetője után megemlékező beszédet mondott Wittner
Mária és Parancsnokunk Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes.
Ezután a Németországi Parancsnok LEHR András ddtbk. előzetes javaslatára a
Főparancsnok és az elnökség egyhangú döntése alapján Vogel Ferencet a Magyar
Nemzetőrség tagjai sorába fogadta és 1956-os érdeméremmel tüntette ki.
Ezután a vezetés Wittner Mária részvételével a helyi Magyarsággal estébe
nyúló kötetlen baráti beszélgetés folytatott.
Másnap a délelőtti csodás reggeli után rövid városnézésre került sor,
melyet Szent István királyunk feleségének Gizellának az első magyar királyné
(Bajor hercegnő) síremlékének megkoszorúzása követett,
mely a Niedenburgi apácakolostor templomában található.
Ezután elköszöntünk Németországi bajtársainktól és útnak indultuk hazafelé,
útba ejtve a Passautól mintegy 30 km-re fekvő Pockingi magyar temetőt, ahol
koszorút helyeztünk el a 477 magyar áldozat síremlékénél.

Gizella István

Gizella_Istvan

Gizella királyné sírja

Gizella királyné sírja

Kápolna

kapolna

IMG_20100101_021545

IMG_20100101_021500

IMG_20100101_021534

IMG_20100101_021512

Az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőnagy

szervezési bizottság elnök

Elnöki látogatás

Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, Elnök – Főparancsnok november 14-én látogatást tesz a Ráckeresztúri alegységnél.

2012. évi Mérleg

Az 1956 Magyar Nemzetőrség 2012. évi Mérleg beszámolója :

B    E    V    É    T    E    L   : 

 

Pályázat : …………..700.000 Ft.

Adomány :  …………200.000 Ft.

Tagdíj :  ……………..599.000 Ft.

Összesen : ………1.499.000 Ft.

Kiadás : …………..1.498.691 Ft.

****************************************

Maradvány :…………….309 Ft.

Dömötör Zoltán vezérezredes, Elnök – Főparancsnok

Ezt a Beszámolót a 2013. március 16-i  Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Dömötör Zoltán  Elnök  – Főparancsnok