Nemzetőr tiszteletadás dr. Boross Péter miniszterelnöknél

2018. október 4-én, csütörtökön, 10.30 órakor, dr. Boross Péter a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke, új irodájában fogadta Hefter Angéla dandártábornokot és Szabó János alezredest, akik az 1956 Magyar Nemzetőrség parancsnoksága nevében köszöntötték a 90. életévébe lépett miniszterelnököt. A szívélyes fogadtatást követően, több mint egy órás, baráti beszélgetésre került sor. A találkozó végén, bajtársaink oklevél és emlékszobor átadásával köszönték meg a Miniszterelnök Úr támogatását, mellyel hozzájárult a IV. Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna megrendezéséhez.

Ezúton is kívánunk az ünnepeltnek hosszú életet, sok erőt és jó egészséget!