Első Országos Koronakutató Emlékértekezlet

 

Gyulai Endre nyugalmazott megyés PüspökKakas Béla megyei Közgyűlése elnöke valamint Csomor Lajos a Koronakutatás ikonikus tagja tartottak előadást az Első Országos Koronakutató Emlékértekezleten.

Az 1956 Magyar Nemzetőrséget képviselte:

v.l. Piti János nőr.altábornagy  és Dr. Budai Gábor nőr.tábornok, – jogtanácsos.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy