megtört szívvel

Tudatjuk hogy Sugár György nőr.őrmester bajtársunk, – valamint

 Válóczy István nőr.százados bajtársunk elhunyt.

Családjuknak és Barátaiknak őszinte részvétünket fejezzük ki .

1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnoksága

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy