TriaNon gyászmegemlékezések Érsekújváron, Újpesten és Zebegényben

Dr. Práznovszky Miklós nőr. vezérőrnagy, a Nobilitas Carpathiae országos elnökének meghívására v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, elnök-főparancsnok megbízásából, v. l. Németh Tamás nőr. altábornagy, az 1956 Magyar Nemzetőrség általános alelnöke, Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy, valamint Magyar Anikó nör. alezredes képviselték a Nemzetőrséget Érsekújváron a Római katolikus plébániatemplomban, valamint a főtér közelében, a Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezéseken.

Koszorúzásra került sor Újpesten a Polgármesteri Hivatalnál, a Fájdalmas Anya szobránál is. A felvételen Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy, Toldi Imre nőr. alezredes, Csicseri Szabolcs nőr. alezredes.

Zebegényben v.l. ns. Kaiser Ernő nör ezredes koszorúzott.

forrás: v.l. Németh Tamás nör. altbgy, Bársony Róbert nör. vörgy., v.l.ns. Kaiser Ernő nör. ezds.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő