Történelmi Emlékezés Útja

xmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataxmldataNagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapján, június 16-án az
1956 Magyar Nemzetőrség Tóth Ilona zászlóalja, a Politikai Foglyok
Országos Szövetségének XVI. Kerületi Szervezete és az ART 16
Művészcsoport közös delegációja végigment a Történelmi Emlékezés Útján.
Ennek állomásai a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara
épületének falán elhelyezett emléktábla, a Kistarcsai Internáló Tábor, a
csömöri Gloria Victis emlékmű, és Tóth Ilona árpádföldi emlékműve.

– A BGF mai épülete korábban laktanyaként szolgált. Ide hurcolták 1956.
november 22-én Nagy Imrét és társait és itt tartották fogva, mielőtt
Romániába vitték őket. Ennek emlékét őrzi az a tábla, amelyet 1991-ben,
a fogva tartás 35. évfordulóján helyezett el a XVI. kerületi
Önkormányzat a főiskola falán és amely előtt A. Bak Péter festőművész,
az Art 16 Művészcsoport elnöke idézte föl ezt az eseményt, amellyel az
épület örökre bekerült a történelemkönyvekbe.

Az emléktábla alatt Kovács Péter polgármester helyezett el koszorút a
mártír miniszterelnök és társaira emlékezve..

– A hírhedt Kistarcsai Internálótábor volt a második emlékhely, amelyet
felkeresett a delegáció. Ott Helmeczy György katonai szakértő ismertette
a tábor egykori dicstelen feladatát, és azt a tényt, hogy ide bírósági
végzés nélkül bárki évekre bekerülhetett, akár a legapróbb
rendszerellenes megjegyzésért is. A fogva tartottakkal embertelenül
bántak és aki itt csak néhány hónapot töltött is, egész életre szóló
lelki sérülést szenvedett, sokan pedig nem is élték túl az internálást.
Az emlékfal előtt Andrásfay Szerencse Ödön költő mondta el erre az
alkalomra írott költeményét.

– A csömöri temető szomszédságában áll a Gloria Victis emlékmű, amelynek
egyik félköríve az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás, a
másik pedig a kommunizmus összes áldozatára emlékezteti az utókort,
függetlenül attól, hogy a világ melyik pontján sújtott le rájuk a
diktatúra. Pethő Dénes az 1956 Magyar Nemzetőrség Tóth Ilona
zászlóaljának parancsnoka bevezetője után – Dr. Szigeti Mihály Antal, a
Gloria Victis alapítvány kurátora beszélt az emlékhely létrehozásának
időszakáról és arról a lelkes összefogásról, amely fontosnak tartotta
az áldozatok emlékének megőrzését. A Gloria Victis a forradalom 50.
évfordulójára készült el és felavatásának fővédnöke Orbán Viktor
miniszterelnök volt.

– A Történelmi Emlékezés Útja Árpádföldön, a Tóth Ilona emlékműnél ért
véget. Itt lovag vitéz Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi elnöke
idézte fel Tóth Ilona alakját, és mártírhalálának történetét.

Az emlékező delegációt elkísérte Baranyi László színművész, aki az 1956
Magyar Nemzetőrség dandártábornoka és a mátyásföldi, a csömöri és az
árpádföldi állomáson irodalmi idézetekkel, versekkel tette ünnepélyessé
a visszatekintést.

Forrás:  Schönauer Gábor nőr. százados

Szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy