Rendkívüli kinevezések és előléptetések

Az elnökség döntése alapján v.l. Dömörör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok

felmentette Kertész Lóránt nör. altábornagyot Budapest parancsnoki teendők ellátása alól,

Réti Tibor nör. alezredest kinevezte dandártábornokká, egyben Budapest parancsnokává,

d. Hefter Angéla nör. vezérőrnagyot Budapest XIX. kerület parancsnokává és Budapest parancsnok-helyettesévé,

Magos Csaba nör. vezérőrnagyot altábornagy rendfokozatra nevezte ki.

A kinevezésekhez gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

közzétette: Elnökség