Kinevezés és kitüntetés Dr. hc. Engel György nőr. ddtbk. bajtárs részére

Tisztelt Bajtársak!
 
Elnök-főparancsnokunk javaslatára az Elnökség egyetértésével a Münchenben élő Dr. h.c. Engel György nemzetőr dandártábornok bajtársat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 67. évfordulója alkalmából vezérőrnagyi rendfokozatra kinevezte és
a Forradalom Hőse kitüntetést adományozta. A kitüntetést ünnepélyes körülmények között Münchenben 2023. Szeptember 30.-án v.l. Máhli Imre nemzetőr altábornagy ügyvezető alelnök adta át. A kitüntetettnek hosszú életet és jó egészséget kívánunk.
 
Közzétette: Elnökség