Kinevezés

Széles körű, a médiában is gyakran közzétett és elismert kiváló munkavégzése elismeréseként – az elnökség javaslatára – v. I. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes – elnök, főparancsnok  kinevezte –

Puskás Béla nőr. dandártábornokot – vezérőrnaggyá.

Kinevezéséhez az elnökség nevében szívből gratulálunk!

Írta és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy