Interjú Dömömötör Zoltánnal 2014

Interjú Dömötör Zoltán vezérezredessel az  1956 Nemzetőrség Főparancsnokával 2014 

Dömötör Zoltán interjú