G y á s z j e l e n t é s

Németh Sándor Nemzetőr Főhadnagy bajtársunk  71 éves korában elhunyt.

A Családnak részvétünket fejezzük ki.

.

     Emlékét megőrizzük !

.

az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr. vezérőrnagy,

Dunaújváros parancsnoka