Felvidéki istentisztelet

index

“Felvidék

vitéz Pőcze István nőr. ddtbk. c. protestáns tábori püspök folytatta a határon túli magyar gyülekezetekben való szolgálatokat. Eleget téve a meghívásnak Ádvent harmadik vasárnapján a Felvidéken, a Martosi Református Egyházközségben és a hozzá tartozó Ímely község református templomában tartott istentiszteleteket.

Martos község református temploma 1899-ben épült neoklasszicista stílusban. A falu központjában áll, a Nyitra egykori medre mellett, mely ma tóvá szélesedik. A templom szomszédságában áll a lelkészlak, ahol Dr. Szénási Szilárd esperes úr és felesége Dr. Szénási Lilla lelkésznő szívélyes vendéglátásával a viszontlátás reményében fejeződött be a látogatás.”index