Cegléd Járási Egységének évnyitó állomány gyűlése Jászkarajenő

2014.március 29 én 11:00 órai kezdettel került sor az 1956 Magyar Nemzetőrség Cegléd Járási Egységének évnyitó állomány gyűlésére, Jászkarajenőn.                  v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök főparancsnoknak Teleki László nemzetőr alezredes állományilletékes parancsnok  jelentette, hogy az állomány és meghívott vendégek készen állnak az évnyitó állománygyűlés megkezdésére.  Himnusz eléneklése és a Vitézek Imájának elmondása után főparancsnok úr engedélyt adott a gyűlés megtartására. Teleki alezredes úr programismertetője után főparancsnok úr köszöntötte az egybe gyűlteket. Köszöntője után főparancsnoki parancsok ismertetése következett, melyben

Molnár János dandártábornokot         vezérőrnaggyá                                               Farkas Gyula mk. ezredest           mk. dandártábornokká nevezte  ki                         v. Máhli Imre ezredes                    főparancsnoki dicséretben részesült.                    Lsd: almenü is

A főparancsnok úr ünnepi beszéde után az új belépő nemzetőr bajtársak ünnepélyes eskütételére került sor, melyet a két parancsnok úr tisztelegve a jelenlévő állomány állva hallgatott végig. Ezután az eskü aláírása következett, melyet vezérezredes úr aláírásával hitelesített és elfogadott.

Az ünnepi állománygyűlés nagyon kedves, színfoltja volt, amikor                           v. Zetényi Csukás Ferenc vezérőrnagy úr átadta a                                                       

                      HORTHY ISTVÁN ALAPÍTVÁNYI ÉRDEMÉRMET

Teleki László alezredes úrnak, és méltatta eddigi tevékenységét. Alezredes úrnak ezúton is külön gratulálunk, további jó munkát, erőt, egészséget, nemzetőr szerencsét, magánéletében sok boldogságot kívánunk.

Teleki alezredes úr zárszavai után ünnepi ebéd, és nagyon jó kedélyű, kellemes, közvetlen bajtársi beszélgetésre került sor.

Búcsúzóul főparancsnok úr mindannyiunk nevében megköszönte Teleki alezredes úrnak, családjának, bajtársainak, a tervezést, szervezést, az állománygyűlés zavartalan lebonyolítását, és a finom ebédet.

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Cegléd Járási Egység minden tagjának, további jó munkát, erőt egészséget.

A beszámolót készítette, szerkesztette: Farkas Gyula nőr.mk.ddtbk.