Augusztus 20-i ünnepség és jubileumi falunap Zsanán

Visnyei Miklós zsanai polgármester és az Önkormányzat Képviselőtestülete a Kiskunhalasi Nemzetőr Egység meghívásán keresztül kérte fel Egyesületünket, vegyünk részt a nemzeti ünnepünk és a jubileumi, 20. falunap alkalmából szervezett rendezvényükön.

Sajnos, v.l. Juhász László nemzetőr altábornagy bajtársunk a betegsége miatt nem tudott megjelenni az ünnepségen, ezért Nyilas László nemzetőr vezérőrnagyot bízta meg a delegáció vezetésével. A küldöttség tagjaiként v.l. Vincze József nemzetőr ezredes, v.l. Fekete László nemzetőr ezredes, valamint v. Iványi András nemzetőr ezredes kísérték el és képviselték az 1956 Magyar Nemzetőrséget.

Az ünnepség végén a Szent István szobornál elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Ezt követően a művelődési központban megnyitásra került a „zsanai gázkitörés” 40. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás. A tárlat – sajnos – mindössze egy napig volt látható.

v.l. Juhász László nemzetőr altábornagy bajtársunknak ezúton is kívánunk mielőbbi felgyógyulást!

forrás és fotó: v.l. Vincze József nör. ezds.

közzétette: v.l. Szabó János nör. ezds. főszerkesztő