1956 Magyar Nemzetőrség Főparancsnokság közleménye

Tudomásunkra jutott, hogy 2014. július 20 –án  Jászkarajenőn szándéknyilatkozatot írtak alá,  ’56-os Magyar Nemzetőrség megalakításáról.

Azok a személyek akik az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjai, és a szándéknyilatkozatot aláírták nem jogosultak az 1956 Magyar Nemzetőrség egyenruháját viselni, és elért rendfokozatukat használni, ezért a Főparancsnokság döntése értelmében ezek megvonásra kerültek.

Ezen személyeknek, az 1956 Magyar Nemzetőrség szolgálati igazolványai érvénytelenek.

Főparancsnokság

 

Honlapra írta szerkesztette:: Admin

Érsekújvári konferencia!

Tisztelt Főparancsnok Úr, Tisztelt Nemzetőrök!

A szervezők nevében tisztelettel meghívom az 1956 Magyar Nemzetőrség elöljáróit és minden kedves nemzetőrt a 2014. szeptember 6-án szombaton Érsekújvárban a „Szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban“ alcímmel megtartandó IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferenciára.

Dr. v. Práznovszky Miklós

nemzetőr dandártábornok
a Nobilitas Carpathiae országos elnöke
Érsekújvár, Felvidék

Apró megjegyzés: a politikai határokon átívelő együttműködések mindig értéket képviselnek és ezért is a legnagyobb tisztelettel és nagyrabecsüléssel tudok szólni Dr. v. Práznovszky Miklós nőr. dandártábornok életútjáról, küzdelmeiről és tevékenységéről.

1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

Dunántúli nőr. összejövetel – Somogyi Árpád nőr. vezérőrnagy koordinálásával

A Tolna megye csücskén található Dombóvár volt a Dunántúli nőr. összejövetel helyszíne 2014. 07. 19.- én, ahol sok megye képviselői – nem Dunántúliak is – voltak jelen. (Hajdú Bihar, Pest, Zala, Veszprém, Győr Moson Sopron, Baranya, Tolna, Somogy, Fejér)

A főparancsnokot ide elkísérte v. Szabó László nőr. ezredes, valamint Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy is.

A bajtársias hangulatú összejövetelen és színvonalas fogadtatáson a főparancsnok előléptetéseket és kinevezéseket adott át.

A rendezvényen részt vett Puskás Béla nőr. ezredes is, aki a Somogy megyei temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.

Sok hasznos javaslat hangzott el Porubcsánszki Vendel nőr. alezredestől, a hadisírgondozásról, valamint a Győrből érkezett bajtársaktól.

A Győr Moson Sopron megyei küldöttséget Borsos Gábor nőr. dandártábornok vezette, vele voltak: Tóth László nőr. őrnagy, Megyesi Ferenc nőr. alezredes, Gazdig Róbert nőr. őrnagy.

Konkrét elképzelések hangzottak el az elkövetkező évekre vonatkozóan országos találkozókról: Győrben és Dombóváron.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

Kakasdi találkozó

2014. 07. 19.- én v. Szabó László nőr. ezredes kíséretében a főparancsnok részt vett a Tolna megyében rendezett nőr. összejövetelen – Kakasdon, ahol Dobroveczky József nőr. ezredes volt a  házigazda. Ezután meglátogatták az ezredes úr idős édesanyját is.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök

A karnagy halála

Sajnálattal közöljük, hogy Baranyi Gábor hadnagy – zenekarunk karnagya elhunyt, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Írta és az 1956 Magyar Nemzetőrség hivatalos honlapjára szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

szervezési bizottság elnök