Emléktábla avatás

Tisztelt Bajtársnők, Bajtársak!

2013. november 4-én emléktábla avatásra került sor Jászberényben  Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes jelenlétében.

A főparancsnok tájékoztatása alapján az esemény oka röviden: egy szovjet őrnagy, aki Jászberény és környéke parancsnoka volt egykoron megtagadta, hogy a békés civilekre lövessen… Ezért az emberséges tettéért az NKVD végrehajtója a helyszínen főbe lőtte.

A tábla elhelyezésének gondolata v. Egressy András nőr. dandártábornok bajtársunk elképzelésében merült fel, aki  elhatározta, hogy az utókor részére Jászberény városában emléktáblával megörökíti az eseményt. Mindez most valósággá is vált.

A táblaavatáshoz gratulálunk!

Csömör, 2013. 11. 06.

Az írást készítette és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök

Kulturális esemény

Tisztelt Bajtársnők, Bajtársak!

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2013. november 3-án tartottuk  – a Nemzetőrség Zenekarának vezetője – Látó Imre nőr. ezredes bajtárs születésnapi rendezvényét.

Zenekarunk Látó Imre nőr. ezredes és énekesünk Juhász Margaréta nőr. ezredes vezetésével 2013.11. 10-én 18. 00-kor “Él még a magyar nóta” címmel műsort ad Dunaújvárosban. Mindenkit szeretettel várunk.

Mezőkövesd, 2013. 11. 06.

A tájékoztatást szerkesztette és közreadta:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök

Szoborállítás

Tájékoztatom a Tisztelt Bajtársnőket, Bajtársakat, hogy 2013. október 27-én a Csömöri Református Egyházközösség szobrot állított fel a Glória Victis emlékmű közelében a magyar történelem kiemelkedő eseményei emlékére, ahol megkülönböztetetten van feltüntetve az 1956-os forradalom.

Az emlékmű létrehozása v. Esztergál Előd helyi református lelkipásztor érdeme.

Az 1956 Magyar Nemzetőrséget: Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, valamint Pető Dénes nőr. dandártábornok képviselte.

Bőcs, 2013. 11. 06.

A tájékoztatást szerkesztette és közreadta:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök


Előadás a Stefánia Galériában

Tisztelt Bajtársnők, Bajtársak!

2013. 11. 05-én az 1956 Magyar Nemzetőrség küldöttsége díszvendégként volt jelen          “A vitézi rend története” című előadáson a Stefánia Galériában. (Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes, Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy, Brogyay József nőr. főhadnagy)

Az előadó Fekete Ferenc Úr volt.

Nagyon érdemes a Stefánia Palota előadásait látogatni, hisz színvonalas prezentációk követik egymást, mint legutóbb 2013. 10. 31-én: ” Afganisztán sorskérdései 2014 után”.
Az előadó: Dr. Isaszegi János ny.vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár volt.

Miskolc, 2013. november 06.

Az írást készítette és szerkesztette:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök

Maléter Pálra emlékezve…

Személye hirdeti a forradalom tisztaságát
Címkék: megemlékezés
“Maléter Pál már a forradalom előtt, múltjával és tevékenységével bizonyította: ha szükség van személyére és szolgálatára, hajlandó és képes azt hazája és népe érdekében minden hátráltató körülmény ellenére is felajánlani, hiszen elsősorban és ízig-vérig katona volt – mondta dr. Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára november 3-án Tökölön.

Maléter Pálra emlékeztek

Koszorúzási ünnepséget rendeztek vasárnap délelőtt Tökölön, a repülőtéri laktanyában Maléter Pál kopjafájánál. „Maléter Pál hittel vállalta a forradalmi követeléseket, sőt, a civil forradalmárok személyét is” – mondta beszédében Dankó István. Nemcsak egyéni elismerés, hanem nemzetünk sikere is, hogy Nagy Imre november 3-án addigi miniszterhelyettesből honvédelmi miniszterré nevezte ki, és úgyszintén nemcsak egyéni tragédiája, hanem nemzetünk vesztesége, hogy egy ilyen kiváló katonát, aki béketárgyalásra érkezett a tököli repülőtéren berendezett szovjet főhadiszállásra, a sors nem engedte országa és népe érdekében harcolni – hangsúlyozta a honvédelmi tárca közigazgatási államtitkára.

Dr. Dankó István, a honvédelmi tárca közigazgatási államtitkára

Ha végigtekintünk a magyar történelem évszázadain, és annak nagy határköveit keressük, nemcsak sorsdöntő csatákkal, eseményekkel találkozhatunk, hanem tragikus sorsú, ámde bátor emberekre is lelhetünk. Ahogy időben közelítünk jelenünkhöz, egyre több katonával találkozhatunk közöttük. A Rákóczi-szabadságharcot követően még egyéni sérelmek miatti megtorlások voltak a katonákat ért meghurcolások, 1849-ben Aradon már tábornokokat végeztek ki. 1957-ben pedig sor került történelmünkben az első olyan honvédelmi miniszter kivégzésére, akinek aktív szolgálatban eltöltött munkája miatt kellett mártírhalált halni.

Maléter Pál „elsősorban és ízig-vérig katona volt”

Az ünnepi beszéd után a tököli sváb hagyományőrző énekegyüttes, valamint a Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola növendékei tisztelegtek emlékműsorral Maléter Pál emléke előtt, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az egykori honvédelmi miniszter nevét viselő kopjafa tövében.”

Forrás: 2013-11-03 14:44, Kovács Dániel (honvédelem.hu)
Fotó: Tóth László
Nagy tisztelettel köszönjük a az írás megjelenését a www.honvédelem.hu-n és örülünk, hogy ilyen jó kiállású katonák szolgálják a hazát, mint akik az eseményen a Magyar Honvédség  vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárt méltóságteljesen képviselték.
Budapest, 2013. 11. 06.
Az írást szerkesztette és közzétette az 1956 Magyar Nemzetőrség honlapján:

Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy

Szervezési Bizottság Elnök