Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai 1956 évfordulójára emlékeztek

 

.

 

 

2017.11.04.
November 04.-én megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának évfordulójára. 

Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja. Az 1956 MN Tatabányai Pk. tagjai virágokat és mécsest helyeztek el a mai napon az emlékszobornál.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

EMLÉKEZÉS SZERETTEINKRE, HŐSEINKRE ÉS IDEGEN FÖLDBEN NYUGVÓKRA

AZ ÉLET ÉS HALÁL GONDOLATA NAPJAINKBAN…

MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA, HEVES VÁRMEGYÉBEN.

EMLÉKEZÉS SZERETTEINKRE, HŐSEINKRE ÉS IDEGEN FÖLDBEN NYUGVÓKRA.

JELTELEN SÍRBAN, KIK ÖRÖK ÁLMUKAT ALUSSZÁK TÁVOL A VILÁG ZAJÁTÓL.

HEVES KISVÁROS, CSÁSZI TEMETŐ KOPJAFÁNÁL,OBELISZKNÉL 5 db FEKETE MÁRVÁNY-

TÁBLÁN LÉVŐ 284 FŐ 1848/49-ES Szabadságharcos, SÍRKERTBEN NYUGVÓKRA,

KŐ KERESZTNÉL, EMLÉKEZVÉN 14 HELYEN MÉCSES GYÚJTÁS ÉS KRIZANTÉM
ELHELYEZÉSE.

TEMETŐI SZERTARTÁS, 2017.11.02.15 órakor. NAGY ISTVÁN ESPERES-PLÉBÁNOS
ATYA.

EMLÉKEZÉS IMÁDKOZÁS,HALOTTAINKÉRT HŐSEINKÉRT. RÉSZT VETT V.Ns.Lg.TIMÁR
FERENC

ÉS ILDIKÓ ASSZONY IS.VALAMINT BOLDOG KÖZSÉGBEN, A HŐSÖK EMLÉKMŰNÉL, TEMETŐ
KERTBEN,

SZENT ISTVÁN PARKBAN ÉS A KÁPOLNÁNÁL LÉVŐ EMLÉKTÁBLÁNÁL.

EGER VÁROSÁBAN,2017.11.03.15.45-órakor MÉCSESGYÚJTÁS FŐHAJTÁS A VITÉZI,

AZ 56-OS NEMZETŐRI, A 60-AS EZRED EMLÉKOSZLOPNÁL,AZ EGRI ORSZÁGZÁSZLÓNÁL.

AZ 1956-OS EMLÉKPARKBAN AZ EGRI SORTŰZ ÁLDAZATAINAK EMLÉKTÁBLÁNÁL.

AZ EGRI, DOBÓ TÉRI, MAGYAR KIRÁLYI DONI 14-ES GYALOGEZRED EMLÉKTÁBLÁNÁL.

AZ EGRI TEMETŐBEN ,ŐFELSÉGE DAKA JÓZSEF 1919-2016.SIREMLÉKNÉL.

Dr. BÁNHIDY GYULA 1882-1937.A MAGYAR KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉKI ÜGY.SÍRJÁNÁL.

MEGEMLÉKEZTÜNK 17.30-ÓRAKOR , VITÉZEK ,LOVAGOK, NEMZETŐRÖK.

TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

/ RÉSZLET/

KINEK SZÍVE MÁR NEM DOBBAN,

NEM HALLJA HARANGSZÓNAK,

HÍVÓ HANGJÁT NAPJAINKBAN.

FELNÉZÜNK NAPONTA MIND,

A KÉK ÉG FELÉ SZOMORÚAN.

HA SÜT A NAP, HA CSILLAGOS,

FÉNYLŐ AZ ÉGBOLT TOVA.

EMLÉKÜNKBEN TOVÁBB ÉLNEK.

A TEJÚTON A HADAK ÚTJÁN,

ŐK SÉTÁLNAK,S LETEKINTNEK.

ANGYALOK KÖZÖTT FENN,

AZ ÉGBEN TOVÁBB ÉLNEK.

KIK A HADAK ÚTJÁRA,

VALAMIKOR ELKÖLTÖZTEK.

KI ELHAJÓZOTT,S ELVÁNDOROLT.

ÖRÖK FÉNYÜK A CSILLAGOK KÖZÖTT.

KÉT SZEMÜKKEL LETEKINTNEK,

A FELHŐK KÖZÜL HELYESLŐEN.

BÓLINTANAK,INTENEK MÉG,

ÉS SIETŐSEN TOVAMENNEK.

SZELLŐ VISZI ÁLMUKAT,

ITT LENN AZ ÁLMAINKAT.

KILÉPVE A FÖLDI VILÁGBÓL,

S A VÉGTELENBEN TALÁLKOZUNK…

IGY KÖSZÖNTVE MINDEN,

ELTÁVOZOTT IGAZ MAGYAR EMBERT…

FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZVE,

ŐK, IGAZOLTAN TÁVOL..

HARSOGVA MONDJUK! JELEN…

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL! ÁLDÁS BÉKESSÉG!

NYUGODJANAK BÉKÉBEN, ÁMEN.

CHEVALIER DUKE VITÉZ NEMES LOVAG TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT GENERAL/

MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET

HEVES VÁRMEGYE ELNÖKE.

,

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Mindenszentek és Halottak Napja az elhunyt katonák és bajtársak tiszteletére

 

 

2017.11.01.

Zsuzsanna Zsadon

 
Az 1956 MN Tatabányai Egység tagjai a Síkvölgyi temető hátsó részében a lápos, erdős területen talált egy emlék keresztet, melyet már jócskán benőtt a borostyán és egyéb erdei futónövény. Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából a feszületnél 

virágokat és mécseseket helyeztünk el

az elhunyt katonák és bajtársak tiszteletére.

Fotó: Zsadon Sándorné nőr.százados.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Áldott megemlékezést mindenkinek szeretettel!

 

 

    Azokért kik már másutt vannak, szeretettel,

 

   Ti ki már ott messzi, de oly közel vagytok,

    – mindennapok, – csaták, – igaztalanság vagy az élet áldozatai

    Mindannyian igazi, – szeretetre méltó HŐSÖK vagytok.

    Ameddig él az emlékezet, – szívünkben igaz helyetek lesz.

    1848, 1914 és 1956 – valamint Ti mindennapok Hősei,

    Tudjátok, nemsoká mi is Veletek leszünk,

    Addig legyetek Áldva ott a messzi közelben, –

    Gyertyát gyújtunk szelíd gondolattal felétek,

    ez a nap legyen Tiétek, hisz itt bennünk él emléketek.

    Tudjátok, – itt a mi világunk most nagyon kegyetlen,

    De kitartunk, mint Ti, itt a Földön addig – BECSÜLETTEL!

    Áldott megemlékezést kívánok mindenkinek szeretettel!

írta : Kalmár Ferenc 2017.október 31-én

http://marcius15.kormany.hu/a-szabadsagharc-hosei-2014

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/felszenteltek_az_i_vilaghaborus_hosok_felujitott_emlekmuvet.php

 

„Tisztelet a hősöknek!” – ’56-os megemlékezések megyeszerte

honlapszerkesztő : Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Az 1956 MN Tatabányai Egység tagjai megtalálták  Tatabánya-Középsőn, az Újtelepi temető környékén az 1956-ban a megölt fiatalok sírját.

2017.10.27.
Az 1956 MN Tatabányai Egység tagjai megtalálták 

Tatabánya-Középsőn, az Újtelepi temető környékén az 1956-os kopjafát és virágcsokorral, mécsessel tisztelegtek a baji sortűz áldozatai emléke előtt. 
Fotók: Zsadon Sándorné nőr.százados.
A baji sortűzben nyolc bányász vesztette életét 1956. október 27-én, szombaton, a Komárom megyei Baj községben lévő laktanyánál és több, mint tízen megsebesültek. Egyike volt az 1956-os forradalom, illetve az utána következő megtorlás leggyilkosabb sortüzeinek. 

Kiderült, hogy nem anyakönyvezték őket, mert a megölt fiatalokat Tatabányára szállították, és 1957 márciusában ott anyakönyvezték a halottakat. Kiderült az is, hogy Tatabányán, az újtelepi temetőben díszsírhelyen, a bányászmártírok mellé temették őket még a forradalom napjaiban, október 31-én. Azonban november 4-e után a tatabányai városvezetés úgy döntött, hogy mégse maradjon emléke az elesett forradalmároknak, így rátemettek a sírokra.
.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Látogatás és Főparancsnoki Előadás 

Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes

http://csolyospalos.hu/

” Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervez megemlékezést 2017. október 27-én, pénteken este 18 órakor a Közösségi Házban Csólyospálos Község Önkormányzata. A rendezvény díszvendége az 56-os Nemzetőrség tagja, Vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes A Forradalom és a Szabadságharc Hőse, A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt tulajdonosa, A Szent György Vitézei Lovagrend Világi Bírája, Csömör díszpolgára, aki előadást is tart.

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3lyosp%C3%A1los

 

2017.október 27-én a Főparancsnok ünnepi rendezvényen

vesz részt a Bács-Kiskun Megyei Csólyóspáloson, – ahol Előadást tart.

 

 

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Koszorúzások a következő településeken – helyeken

Koszorúzások a következő településeken, – helyeken :

Alsónemesapátiban – 1956-os emlékünnepségen,  

@@@

Kistarcsán, a volt internálótábor falánál, 

                                                                 @@@

Rákospalotán az 1956 emlékműnél. 

 

.

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy

Koszorúzás Tóth Ilona emlékére Budapesten

A Főparancsnok és Budapest parancsnoka Kertész Lóránt nőr.dandártábornok látogatást tett és koszorúzott a Péterfy Sándor utcai Kórházban Tóth Ilona emlékére.

.

 

a honlapra szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy