Emlékmise a Belvárosi Plébániatemplomban

2019. május 8-án, 16.30 órai kezdettel, Horthy Istvánné, született gróf Edelsheim Gyulai Ilona emlékére misét tartottak a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Beszédet mondott dr. Boross Péter. A volt miniszterelnök hosszan méltatta a tiszta, erkölcsös, nemzetét hűséggel és alázattal szolgáló asszony életét és példaképül állította az utókor elé.

Szervezetünket dr. Diószegi Gábor, Szabó János ezredesek és Boros Ildikó őrnagy, képviselték a szertartáson.

fényképek: Boros Ildikó nör. őrgy és Szabó János nör. ezds.                            közzétette: szerkesztőség

2019. április 27-i Küldöttgyűlés Határozatai

1/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés Levezető Elnöke: Németh Tamás nör. altábornagy.”

 2/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:             

„ A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. A 2018. évi költségvetési beszámoló ismertetése és elfogadása.
  3. A 2019. évi költségvetési tervezet ismertetése és elfogadása.
  4. Az Alapszabály módosítása, különös tekintettel a közhasznúság beemelésére.
  5. Egyebek (tagdíjat érintő kérdések, egyéb megvitatandó kérdések).”

3/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Jelen Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztotta: Dr. Diószegi Gábort jegyzőkönyvezetőnek; jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bíró Edit és Réti Tibor Bajtársakat, valamint szavazatszámláló bizottságba Wisztercill Zsuzsanna és Toldi Imre bajtársakat.”

4/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2018. évi Beszámolót elfogadta.”

5/2019. számú Küldöttgyűlési határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2019. évre vonatkozó költségvetési tervezetet elfogadta.”

6/2019. számú Küldöttgyűlési Határozat:

„Küldöttgyűlés az Elnökség által elfogadott és a Küldöttgyűlés elé terjesztett Alapszabály módosítását, különös tekintettel a közhasznúság kérdésére, egységes szerkezetbe foglalva elfogadta!”

7/2019.számú Küldöttgyűlési Határozat:

„A Küldöttgyűlés a 2020. január elsejétől megemelt (2.500 Ft/év) tagdíjat, illetőleg az arról szóló matrica bevezetését elfogadta!”

Közzétette: Elnökség

 

Rólunk írták:

közzétette: szerkesztőség

Előléptették két bajtársunkat

Kertész Lóránt nemzetőr vezérőrnagyot, Budapest nemzetőr parancsnokát altábornaggyá,

Szabó János nemzetőr alezredes, kiképzési parancsnokot, a honlapunk főszerkeszőjét ezredessé léptette elő v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, elnök-főparancsnok.

fotó: Lakatos András nör. ezds. és Szabó János nör. ezds.

közzétette: szerkesztőség

Csapatgyűlés 2019. május

A következő csapatgyűlés időpontja: 2019. május 25. (szombat), 10.00 óra.

Helyszín: Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet, (orvosi ebédlő).

Cím: 1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-20.

közzétette: Elnökség