Koszorúzás Kecskeméten

Kecskeméten a város régi, 1964-ben bezárt temetőjében felújításra került a feszület, 363 első világháborús katonasír, valamint visszahelyezték az eredeti kovácsoltvas kaput, melyet eddig a piaristák őriztek meg. 2019.09.16-án ünnepélyes keretek között megáldották a történelmi egyházak képviselői, majd a Szentháromság kápolnában szentmisére került sor.
Az ünnepség végén megtörtént a koszorúk elhelyezése, az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnoksága részéről elhelyezte vitéz, lovag Kenyeres Dénes nőr. altábornagy, parancsnok és vitéz Rózsa Zoltán nőr. százados.

Forrás: Rózsa Zoltán nör. százados

közzétette: Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

MTI (OS) közlemény

Kistarcsa 11. díszpolgára

2019. szeptember 14-én Kistarcsa díszpolgárává avatták elnök-főparancsnokunkat, vitéz, lovag Dömötör Zoltán nör. vezérezredest.

A kitüntető oklevelet, plakettet és a város címerével díszített arany pecsétgyűrűt Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere nyújtotta át.

Kistarcsa címerpajzsában látható büszke kakasnál talán csak Főparancsnokunk büszkébb, hiszen nagy örömmel és lelkesedéssel töltötte el a magas elismerés. Köszönjük Kistarcsa! Gratulálunk Főparancsnok Úr!

Közzétette: v.l. Szabó János nör. ezds., főszerkesztő

Felhívás

Felhívás a megyei parancsnokok részére!

A megyei parancsnokok további eligazítás céljából késedelem nélkül, de legkésőbb 2019. szeptember 22. napjáig vegyék fel a közvetlen kapcsolatot a Kiképzési Parancsnoksággal a parancsnok@nemzetorloter.hu e-mail címen.

közzétette: Elnökség

SAS avatás

2019. Szeptember 6-án, a Római SAS Rend ünnepélyes avatási ceremóniát tartott a Rubin Wellness & Conference Hotel báltermében.

Az eseményen Janus Maximus imperium maius et pontifex maximus elnökölt, melyen számos társrend és társszervezet képviselői vettek részt. Nemzetőrségünket vitéz, lovag Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, elnök-főparancsnok, valamint vitéz, lovag Németh Tamás nör. altábornagy, alelnök és vitéz, lovag Szabó János nör. ezredes, kiképzési parancsnok képviselték.

A meghívottak és avatandók között számos bajtársunk, közöttük a Kiskunhalasi alegységünk ötfős küldöttsége foglalt helyet. Avatásra került nemzetőreink:

vitéz, lovag Tóth Sándor nör. dandártábornok,

lovag Buchelt Balázs nör. ezredes, Veszprém megyei parancsnok,

vitéz, lovag Iványi András nör. ezredes és

dáma Tóth Zita nör. őrnagy.

Az avatást követően elismerések átadása következett. Bajtársaink közül számosan részesültek tárgyjutalomban, előléptetésben, illetve kitüntetésben. Többek között:

vitéz, lovag Dömötör Zoltán nör. vezérezredes, legatus augusti propreator-t a Birodalmi SAS Érdemrendjének arany fokozatával tüntették ki,

vitéz, lovag Németh Tamás nör. altábornagy, alelnök, legatus legionis-t kinevezték a hadügyi parefectura vezetőjévé,

vitéz, lovag Juhász László nemzetőr altábornagy, tribunus militum a Romai Sas Érdemrendjének ezüst fokozatát vehette át,

vitéz, lovag Vincze József nör. ezredest, valamint

vitéz, lovag Fekete László nemzetőr ezredest, beosztásuk megtartása mellett praetorianus-á léptették elő.

Az esemény alkalmából Főparancsnokunk “Történelmi Nemzetőr Emlékérem” kitüntetést adományozott Janus Maximus imperium maius et pontifex maximus, valamint prof. dr. Popper György gróf, nör. altábornagy, az IBSSA elnöke, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének elnöke, a Szuverén Ciprusi Rend ügyvezető nagykancellárja részére.

A beszámolót v.l. Vincze József nör. ezds. és v.l. Szabó János nör. ezds., a képeket v.l. Szabó János nör. ezds. készítette.

Közzétette, v.l. Szabó János nör ezds., főszerkesztő