V. Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna

Kiemelt

Minden Bajtársat és érdeklődőt, sok szeretettel meghívunk

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 63. évfordulója alkalmából, a forradalom hőse, Tóth Ilona tiszteletére, az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő

Tóth Ilona Női Kézilabda Emléktorna

rendezvényünkre

Helyszín: Csömöri Sportcsarnok (2141 Csömör, Major u. 7-9.)

Időpont: 2019. augusztus 31-én (szombaton) 10.00 órától, 18.15 óráig.

A részletes versenykiírás ide kattintva olvasható.

Program:

10:00 Megnyitó (minden résztvevő csapat jelenlétében)

10:30 Csömör – MTK

11:30 XVI. ker KMSE – Vasas

12:30 Csömör KSK Karate Szakosztály bemutatója, vezető: Torontáli Róbert 4 danos mester

13:00 Vasas – Csömör

14:00 MTK –XVI. ker KMSE

15:00 Csömör KSK RSG Szakosztályának bemutatója, vezető: Kiss Tímea

15:30 Csömör – XVI. ker KMSE

16:30 MTK – Vasas

17:30 Tombola

17:45 Ünnepélyes eredményhirdetés

Jó versenyzést és emlékezetes élményeket kívánunk!

közzétette: Elnökség

Koszorúzás Nyírvasváriban

2019. július 14-én, a Vasvári Pál napok alkalmából két bajtársunk, v.l. Rásonyi István dandártábornok és Zagyi János hadnagy helyezte el az 1956 Magyar Nemzetőrség koszorúját Nyírvasváriban.

forrás: v.l.Rásonyi István ddtbk
közzétette: szerkesztőség

Gyászjelentés

Kitüntetés vagy szalagsáv? Hová tegyem? Hogyan viseljem?

Rendezvényekre járva, gyakran találkozhatunk eltérően ékített egyenruhákat viselő bajtársakkal. Bár a honlapunkon megtalálható „Öltözködési Utasítás” részletes útmutatást nyújt a szabályos egyenruháról, talán nem feleslege külön cikkben is kiemelni a jelvények és kitüntetések helyes viselésének szabályait. Túl azon, hogy szervezetünk rendészete, vezetősége eljárást kezdeményezhet a szabálytalan egyenruhát viselővel szemben, az egymás mellett álló bajtársak a rendezetlenség látszatát keltik összevisszaságukkal, ami nemcsak a mi szervezetünkre hoz szégyent, de minden egyenruhára.

Ezért az alábbi tizenhárom pontban, röviden összefoglaljuk a kitüntetések, jelvények, állományjelzők és egyéb díszek helyes viselésének szabályait a társasági öltönyön:

 1. kizárólagosan az alanyi jogon, személyesen megszerzett, vagy elért képzettséget, tagsági hovatartozást és kitüntetést szimbolizáló jelképek viselése a megengedett.
 2. sípzsinór (vállzsinór) alkalmazása és a rendfokozati jelzés vállon viselése tilos!
 3. a doborpajzsot a bal felkar közepén, a háromszög állományjelzőt érintőlegesen a jobb zubbonyzseb közepe felett szabályos viselni. A névtáblát a háromszög állományjelző alatt, a jobb zubbonyzseb hajtókáján, (vagy közvetlen felette) középre igazítva kell hordani.
 4. kitüntetéseket kizárólag baloldalon, a szív felett – számuktól függően – egy, vagy legfeljebb három sorban szabad viselni. A több sorban viselt kitüntetéseket úgy kell elhelyezni, hogy az alsóbb sorok szalagjait takarják a felsőbb sor medáljai és csak a harmadik sor kerülhet a zubbonyzseb hajtókájára.
 5. a kitüntetéseket nem elnyerésük sorrendjében – hanem szemből nézve – értékük szerint balról jobbra csökkenő rangsorban, egymás mellett kell feltűzni, illetve félig takarásban sínre felfűzni. Ez minden kitüntetési sorra érvényes. (Tehát a legmagasabb kitüntetés az egyenruhán – szemből nézve – a legfelső sor balszélén, (féltakarásban sinre fűzve, legfelül) a legalacsonyabb értékű pedig a legalsó sor jobbszélén (féltakarásban sinre fűzve, leghátul) található.)
 6. a 4-es pontban körülírt sorrendiség érvényes a kitüntetéseket szimbolizáló szalagsávok helyes sorrendben viselésére is. A szalagsávot a bal zubbonyzseb fölé, középre igazítva kell elhelyezni.
 7. vagy a (kényelmesebb és könnyebb viseletet nyújtó) szalagsávot, vagy magát a kitüntetési medált viseljük. Együttes, vagy kevert viseletük tilos!
 8. a jobboldalon, vagy a bal zubbonyzseb alatt nem viselünk kitüntetést. Akkor sem, ha annyi van, hogy a szív fölé már három sorban sem fér el. Ebben az esetben a kevésbé fontosakat mellőzzük, vagy medál helyett szalagsáv formájában tudunk többet megjeleníteni.
 9. a szalagsáv egyaránt lehet szövet, vagy merev, fém keretbe foglalt kivitelű.
 10. jobboldalon a zubbonyzseb hajtókájára, és/vagy a zubbonyzsebre az iskolai végzettséget és képzettséget szimbolizáló jelvények kerülhetnek.
 11. lovagrend, vitézi rend, vagy egyéb személyes tagságot szimbolizáló jelvényeket a zubbony hajtókáin, illetve a zsebekre, vagy a zsebek alá feltűzve lehet viselni úgy, hogy először a bal oldalt töltsék fel. Szalaggal nem rendelkező, úgynevezett „csillagrend” típusú kitüntetéseket a bal zubbonyzsebeken, vagy közvetlenül a zseb alatt szabályos viselni.
 12. a fentiektől csak a nyakban viselendő, illetve a vállszalag, vagy térdszalag formájában létező kitüntetések esetén szabad eltérni.
 13. minden más változtatás, vagy eltérő megjelenés szabálytalan és tilos!

A viselt kitüntetés igazolólapját – mely igazolja a személyes viselési jogosultságot – mindenkor tartsuk az egyenruha zsebében. Kérünk minden bajtársat, hogy a fenti leírás szerint ellenőrizze egyenruháját és a benne foglaltaknak megfelelően alakítsa ki annak megjelenését. Ne feledjük: az egyenruha lovagias viselkedésre és alakiasságra kötelez!

közzétette: szerkesztőség

Csapatgyűlés és előléptetések Kiskunhalason

Az 1956 Magyar Nemzetőrség Kiskunhalasi Egysége 2019. július 13-án, csapatgyűlést tartott v. Romvári Frigyes nör. vezérőrnagy birtokán. Az összejövetel célja az eltelt félév munkásságának értékelése és a következő félév teendőinek megbeszélése.

A találkozót v.l. Juhász László nőr. altábornagy, egységparancsnok elnökölte. Nyitóbeszédében köszöntötte a 60. születésnapját ünneplő v.l. Fekete László nör. alezredes bajtársat, ezt követően kihirdette a Főparancsnok napiparancsát, melyben:

v.l. Fekete László alezredest, ezredessé,

v.l. Vincze József alezredest, ezredessé,

v. Iványi András alezredest, ezredessé léptette elő, beosztásaik megtartása mellet.

A csapatgyűlésen napirendre került a nemzetőrségek egyesítésére vonatkozó főparancsnoki felhívás is, melynek üdvözléséről és támogatásáról egyhangú döntést hozott a tagság.

A gyűlést követően v. Veréb Sándor saját készítésű birkapörkölttel látta vendégül a bajtársakat, melyet jóízűen, jó hangulatban fogyasztottak el a megjelentek.

A beszámolót és a fényképeket v.l. Vincze József nör. ezredes készítette.

A születésnaposnak és az előléptetetteknek a Szerkesztőség nevében is gratulálunk, további munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk!

közzétette: szerkesztőség