Gyászjelentés

Nemzetőreink segítenek, ahol tudnak!

Tisztelt Bajtársak!

Főparancsnokunk v.l. Dömötör Zoltán nör. vezérezredes utasítására örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy veszélyhelyzeti felajánlásunkat a hivatalos szervek kedvezően fogadták és szükség esetén igénybe veszik erőinket!

Válaszlevelek:

Elküldve: 2020. március 17., kedd 19:53:22
Tárgy: 1956 MN veszélyhelyzeti felajánlása

Köszönjük felajánlását.

Magyarország Kormánya által létrehozásra került egy Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport. Általuk kialakításra került egy weboldal, amelyen keresztül az oldalon található űrlap kitöltésével juttathatja el felajánlását hozzájuk: https://segitunkegymasnak.hu

Üdvözlettel: Ügyeleti Központ”

Elküldve: 2020. március 31., kedd 14:52
Tárgy: Segítsünk egymásnak köszönete

A segitunkegymasnak.hu oldalra küldött nagylelkű felajánlását megkaptuk. Ezúton is nagyon köszönjük!
Megadott adatait továbbítjuk a közreműködő segélyszervezeteknek, akik amint megtalálják az Ön felajánlásának helyét, felveszik Önnel a kapcsolatot további egyeztetések céljából.
Nagyon köszönjük a segítségnyújtást!
Üdvözlettel: Önkéntességet- és adományozást koordináló akciócsoport”

 

Felhívásunkra az ország minden részéből sok bajtársunk jelentkezett és folyamatosan jelentkezik be nálunk önkéntes segítőnek, bátran, szolgálatkészen várva a hivatalos felkéréseket. Már sokan átérezték közülünk, hogy a kialakult helyzetben mindannyiunkra szükség van!

Többen közülünk nemcsak ülnek és várnak a központi irányításra, hanem a lakóhely szerinti önkormányzatnál, vagy a közvetlen lakókörnyezetükben helyben is felajánlják segítő szándékaikat: 

Kérünk mindenkit, hogy központi, vagy helyi segítő tevékenységük végrehajtása során nagy hangsúlyt fektessenek a segítségnyújtás biztonságosságára, és kerüljék a közvetlen érintkezést embertársainkkal. Helyes magatartás, ha a feladat végrehajtása során védőkesztyűt viseltek és mindig betartjátok a 1,5-2m-es távolságot. Például a kiváltott gyógyszert a címzett kilincsére akasztva, vagy a küszöbére téve csengettek be, és ameddig ajtót nyitnak, addig hátraléptek, és az előírt távolságból történik a  szükséges kommunikáció. Hasonló eljárás indokolt a tajszám, vagy a vásárlás ellenértékének átvétele estén is. 

Nyomatékosan kérünk benneteket, hogy a segítő szándékhoz minden esetben társuljon átgondolt, fegyelmezett magatartás, hogy mind a segítségnyújtó, mind az azt fogadó fél számára a legalacsonyabb kockázat jelentse. A tevékenység végrehajtása során az egyenruha viselése nem kötelező, de legalább egy “Nemzetőrség” feliratú, nemzeti színű karszalag bal karon történő viselése ajánlott.

A segítségnyújtásokat dokumentáljátok. Mikor, hol, kinek, milyen segítséget nyújtottatok. Jó, ha fénykép is készül a tevékenység végrehajtása során, de helytelen, ha a fénykép kedvéért megszegitek a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Ezeket a listákat és fotókat kérjük folyamatosan juttassátok el a  vkf@magyarnemzetorseg.hu, vagy a szerkeszto@nemzetorloter.hu ímélcímre. 

Most igazán büszkeség és felelősség nemzetőrnek lenni, hiszen ismét bizonyságot kell adnunk arról, hogy hőn szeretett Hazánk szolgálatára készek és képesek vagyunk, méltók a jeles bajtársunk, Petőfi Sándor nemzetőr őrnagytól kapott történelmi jelszavunkra:

A néppel tűzön-vízen át!

További munkátokhoz sok erőt, jó egészséget kíván: Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő

 

 

Koszorúzás március 15 ünnepén

2020. 03. 15-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmával – Újpesten a Petőfi szobornál – a kerület képviselői mellett az 1956 Magyar Nemzetőrség részéről a következő tagok helyeztek el koszorút:
– Bársony Róbert nőr. vezérőrnagy
– Toldi Imre nőr. alezredes
– Csicsely Szabolcs nőr. alezredes

fotók: Bársony Róbert nör. vezérőrnagy

közzétette: Szabó János nör ddtbk. főszerkesztő

FELHÍVÁS!

Kiemelt

A Magyar Nemzetőrség a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé felajánlotta, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a rendelkezésére álló erők, eszközök alkalmazásával tevőleges segítséget kíván nyújtani az állami erőknek, hatóságoknak az országos védekezésben. (A felajánlás ide kattintva elolvasható.)

Jelenleg azt a humánbázist igyekszünk összegyűjteni, akik az ilyen tartalmú feladatokat településükön önként készek és képesek vállalni.

Ebből fakadóan kérem azon magyarországi nemzetőrök jelentkezését, akik településükön személyes részvételükkel önkéntesen, a felmerült igény, felkérés alapján szervezetten részt kívánnak vállalni a védekezés feladataiból. A végzendő feladatok elsődlegesen a helyben élők ellátásban, a karanténban lévők ellenőrzésében, ellátásában, illetőleg a helyi rendvédelmi erők, önkormányzat és más civil szervezetek munkájának segítésében öltenek testet.

Kérem ugyanakkor azokat a magyar állampolgárokat is, akik ezzel a céllal egyetértenek, és önként, szívesen vállalnak feladatokat, részfeladatokat, időleges segítséget, stb., hogy szintén jelentkezzenek erre a munkára.

Jelentkezni a szerkeszto@nemzetorloter.hu és a vkf@magyarnemzetorseg.hu e-mailcímeken lehet.

Kérjük adja meg nevét, szakképesítését, (különös tekintettel a katonai és rendészeti, illetve egészségügyi gyakorlatára) elérhetőségét, azt a települést, ahol a feladatot teljesíteni tudja. Esetleg azokat a napokat, időszakokat, amelyben vállalja a feladatot, illetve amennyiben személygépkocsi is áll rendelkezésére, akkor azt is.

Felhívom egyben mindenki figyelmét, hogy amennyiben az Alapszabályunkban foglaltakkal egyetértenek – úgy az innen kinyomtatható Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével tudnak csatlakozni Nemzetőrségünkhöz!

Budapest, 2020. március 19.

„A néppel tűzön-vízen át!”

 

                                                                              Dr. Diószegi Gábor nör. vezérőrnagy

                                                                                                   vezérkarfőnök

Csendesen telt a Nemzeti Ünnep

Nemzeti Ünnepünk alkalmából az idén a csendes megemlékezéseken volt a hangsúly. Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján nem volt hangos a Múzeumkert. De ez, csak a veszélyhelyzet miatt a külsőségekre vonatkozik, hiszen a márciusi forradalom emléke élénken él szívünkben és követeléseinek meg nem valósult pontjai fájón sajognak lelkünkben:

Mennyi élet áldozta fel magát akkor és azóta ezen szabadságvágyak álmától vezérelten! 

Emlékezzünk hálás szívvel hős eleinkre, a bátor szabadságharcosainkra és életük legyen követendő példa előttünk, hogy méltók lehessünk örököseiknek mondani magunkat. Petőfi Sándor szavaival:

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

(Pest, 1847. január 1.)

közzétette: v.l. Szabó János nör. ddtbk., főszerkesztő