Ünnepségek 1848/49, – a Hősök Napja tiszteletére

TISZTELETTEL MEGOSZTOM.

SZÓL A NÓTA KÁPOLNÁN. NYUGDÍJAS DALOSOK ÉS NÓTAKEDVELŐK KÁPOLNAI
TALÁLKOZÓJA 66 FŐ.HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS ÉLTETŐ !

A HÁROM HÁRS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐL INDULTUNK.KATONA ÉS HUSZÁR DALOKAT
JÁTSZOTT A ZENEKAR. ÉNEKSZÓVAL.

KATOLIKUS TEMPLOMBAN 10-órakor. A HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZŐ SZENT MISÉT
CELEBRÁLTA. DR. URBÁN IMRE ESPERES-PLÉBÁNOS,

TÁBORI LELKÉSZ EZREDES FŐTISZTELENDŐ Úr!

MAJD A HÁROM HÁRSNÁL LEVŐ 1848-49-ES EMLÉKMŰNÉL BESZÉD ÉS IMÁDSÁG A HŐSÖK
LELKI ÜDVÉÉRT.

KATONA ÉS HUSZÁRNÓTÁK , KOSZORÚZÁS KÖVETKEZETT.

NEMZETES SALAMON ISTVÁN, az EGYESÜLET ELNÖKE. SARUD POLGÁRMESTERE TILCSIK ISTVÁN , NEMES
KEREK LÁSZLÓ NÓTAKÖR VEZETŐ ÉS

V.Ns.Lg. TIMÁR FERENC MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 1956-OS NEMZETŐR ALTÁBORNAGY.

A NÓTAKÖR VEZETŐI ELHELYEZTÉK A KEGYELET VIRÁGAIT.

A NOVAJI ASSZONYKÓRUS VEZETŐJE ÉS POLGÁRMESTER ASSZONYA Dr.DARVAINÉ
Dr.KÁDÁR KATALIN NEMZETES ASSZONY.

AZ ÁTÁNYI REFORMÁTUS, HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET NÓTAKÖRE KATONA NÓTÁKAT
ÉNEKELT.

MAJD A TÁJHÁZAT TEKINTETTÜK MEG. ZENEKAR A HÁROM HÁRS MŰVELŐDÉSI HÁZIG
KATONA ÉS HUSZÁRNÓTÁKAT JÁTSZOTT.

AHOL, id. BÁDER ERNŐ népi zenekar játszott. MAJD A DALOSTALÁLKOZÓT
V.Pusztay Ns. Dr.HINORA SÁNDOR FŐVÉDNÖK,

NYITOTT MEG. ESPERES-PLÉBÁNOS ÚR MEGÁLDOTTA A GYÜLEKEZETET.

A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL TÁJÉKOZTATOM. TISZTELETTEL.;

V.Ns.Lg. Timár Ferenc N.őr altábornagy Magyar Vidék Országos 56-os
Szervezet, Heves Megyei Elnök.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy