Szegedi fegyveres megemlékezés – július 30-án

2017. 07.30-án, –  Szegeden 

fegyveres megemlékezést tartottam

a Főparancsnok megbízásából, – Bene Gáborral

.   

az 1956 Magyar Nemzetőrséget  Piti János nőr.altábornagy

képviselte a rendezvényen.

a képanyag – Piti Jánostól :

 

 

 

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy