állásfoglalás a trianoni Diktátum évfordulójára

 

 

Az ’56 Magyar Nemzetőrség üdvözli a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntését, miszerint az Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulóját, június 4-ét, azt a tragikus eseményt, melynek következtében Magyar Nemzetünk erőszakkal szétszakíttatott.

A Nemzetőrség számára, melyet népünk-nemzetünk történetében mindig a szabadság és függetlenség iránti rendíthetetlen elkötelezettség hívott életre, természetes kötelesség a megemlékezés e számunkra oly fájó, máig fel nem dolgozott történelmi eseményről. Arról a nemzettudatunkat meggyalázó, a fizikai létezésünket megcsonkító és megannyi családot évtizedekre szétszakító rendelkezésről mely generációkat elválasztott egymástól.

Azzal a hittel és reménységgel vagyunk, hogy Urunk, a történelem Ura minket is felhasználhat arra, hogy begyógyuljanak a sebek és erőt ad ahhoz, hogy az összmagyarság számára kovász lehessünk a jövő építésében. Hálásak vagyunk a történelem Urának, hogy ma a nemzet lelki-határai fölötte állnak a fizikai határoknak és lassan újra népben és nemzetben gondolhatunk magyarságunkra. Elítélünk mindent, ami az elszakított nemzet-testek magyar identitását, nyelvi és kulturális örökségét veszélyezteti, gátolja vagy megszégyeníti.

Végül kifejezzük, hogy lélekben – és ahol tehetjük, személyes jelenlétünkkel is – csatlakozunk azon Történelmi Egyházak gyülekezeteihez, ahol e napon – június 04.-én -, imádsággal és harangozással megemlékeznek e nem feledhető eseményről.

 

2017 Pünkösdjén

v. lvg. Dömötör Zoltán 

Elnök-Főparancsnok nőr. vezérezredes

v. Pőcze István

nőr. dandártábornok c. Tábori Püspök

.

a honlapra írta és szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy