MEGEMLÉKEZÉS A KÁPOLNAI CSATÁRÓL

burst

 

 

 

 

mde

 HÁROM  HÁRS MŰVELŐDÉSI HÁZ 9.45 óra

   ZENEI KISÉRETTEL, HUSZÁR ÉS KATONADALOK ÉNEKLÉSÉVEL.

       MARGARÉTA NÓTAKÖR  ZÁSZLÓ VIVŐJE,

      PAP LILIÁNA 5.OSZTÁLYOS TANULÓ.

   SZENT MISE A KÁPOLNAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN;

   CELEBRÁLTA. Ns.Dr. URBÁN IMRE ESPERES-PLÉBÁNOS,

   TÁBORI LELKÉSZ, EZREDES FŐTISZTELENDŐ  ATYA.

   MEGEMLÉKEZVE A REFORMÁCIÓ 500- ÉVÉBEN.

   ÁLDÁST MONDOTT A HÁBORÚKBAN, A HARCTEREKEN,

    AZ ELESETT HŐSÖKRE EMLÉKEZVE. ÉS A MEGEMLÉKEZŐKRE.

   MEGÁLDOTTA ÉS MEGSZENTELTE A MARGARÉTA NÓTAKÖR

       KÁPOLNA ZÁSZLAJÁT.

  A SZENT MISE UTÁN, ZANEI KISÉRETTEL KATONA ÉS HUSZÁRNÓTÁK,

  A KOSSUTH-DEMBINSZKY  HÁROM HÁRS PARKBAN LÉVŐ,

  1848/49.ES EMLÉKMŰHÖZ.3-AS FŐÚT.MELLETT.

   MEGEMLÉKEZÉS A KÁPOLNAI CSATÁRÓL;

  Nemzetes ERBERLINGNÉ  Ns.VEINER ÉVA.

  KATONA ÉS  HUSZÁRNÓTÁK, KOSZORÚZÁS,A NÓTAKÖR VEZETŐI,

 ELHELYEZTÉK AZ EMLÉKMŰNÉL A MEGEMLÉKEZÉS ÉS KEGYELET VIRÁGAIT.

 KOSZORÚZOTT; Ns.KEREK LÁSZLÓ NÓTAKÖR VEZETŐ, KÁPOLNA.

 V.Ns.Lg. TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC ÉS ELMONDTA;

  A NEMZETŐRÖK  EMLÉKEZETÉRE CÍMŰ VERSÉT.

  Ns.Dr. URBÁN IMRE ATYA MEGÁLDOTTA AZ EMLÉKPARKOT ÉS AZ EMLÉKMŰVET.

  MAJD, A TÁJHÁZ LÁTOGATÁSA KÖVETKEZETT, A MÚLT FELIDÉZÉSE.

  A HÁROM HÁRS MŰVELŐDÉSI HÁZHOZ INDÚLTUNK,ZENE, HUSZÁR DALOKKAL.

  A MEGEMLÉKEZÉSEN IS RÉSZT VETT.; Ns.BARTA RÓBERT Úr.

 KÁPOLNA, ÁLT.ISKOLA IGAZGATÓJA ÉS NEJE IS.

Ns.BARTÁNÉ Ns.SZÁKI TÍMEA EGER, ZUMBA OKTATÓ. EGÉSZSÉGRE NEVELŐ.

 A SZÍNPADON, 2 DB MÉCSES ELHELYEZÉSE NEMZETI SZÍNŰ KOKÁRDÁVAL.

V.Ns.Lg.TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC, EMLÉKEZEM 1956-OS NEMZETŐRÖKRE CÍMŰ VERSET
MONDTAL EL.

MAJD, A 8 NÓTAKÖRÖK MŰSORA KÖVETKEZETT.

  HUSZÁR ÉS KATONADALOK; DOB SZALONTAI  GYULA; HARMÓNIKA  INKLOVICS SÁNDOR;

    SZAXAFON VÍZKELETI  GYÖRGY.  SZINTETIZÁTOR SCHEGL JÓZSEF.

   CITERA BILLER PÁL KÁL.

 RÉSZT VETT; BUJDOSÓ SÁNDORNÉ MEGYEI  NYUGDÍJAS NÓTAKÖR ELNÖK és ALELNÖK Úr.

 NÓTAKÖR KÁL; A HONFOGLALÁS CÍMŰ DALT IS ÉNEKELTÉK.

 SZÓLÓ ÉNEK; TANKA MÁRIA MAGDOLNA; “ÉLT A MAROS PARTJÁN EGY ARANYHAJÚ
LÁNY…”

   KÖSZÖNÖM, A MEGEMLÉKEZÉST MINDEN ÉLTETŐ MEGEMLÉKEZŐNEK.

  A JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL!!! ÁLDÁS BÉKESSÉG!!!

  A VILÁG  MINDEN JÓAKARATÚ EMBERÉNEK.

  MAJD, FELÁLLVA MONDTUK EL A “SZENT MIHÁLY IMÁT….”

  TISZTELETTEL, SZERETETTEL , BARÁTSÁGGAL.

  CHEVALIER DUKE VITÉZ LOVAG TARNAMÉRAI  TIMÁR FERENC.

  MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY /LIEUTENANT  GENERÁL/

  MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET HEVES MEGYEI ELNÖK.

  MAJD A DALOSKÖRÖK RÉSZTVEVŐI, MEGHÍVOTT VENDÉGEK.

 TISZTELETTEL;  CHEVALIER DUKE V.Ns.Lg. TARNAMÉRAI TIMÁR FERENC

    MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY/ LIEUTENANT GENERAL/

    MAGYAR VIDÉK ORSZÁGOS 56-OS SZERVEZET HEVES MEGYEI ELNÖK.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy