A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK

 

A  BUDAPEST, MVSZ.CSONTVÁRY-TEREM  ADOTT OTTHONT,1956-TÓL AMERIKÁBAN ÉLŐ
EGYIK LEGNAGYOBB HAZAFINAK.

     Ft. Dr. DÖMÖTÖR TIBOR  REFORMÁTUS PÜSPÖK ŐEXELLENCIÁS  Úr!. az akroni (
Ohio ) LÓRÁNTFFY  OTTHON,

     ALAPÍTÓJÁNAK,  ÉS VEZETŐJE  VOLT.A REFORMÁCIÓ 500. ÉVÉBEN MÉLTÓ EMLÉKET
ÁLLÍTVA EGY IGAZ HAZAFI,

     ÉRTÉKES ÜZENETTEL BÍRÓ HAGYTÉKÁNAK.  Búthy V.Ns.Lg. DÖMÖTÖR  ZOLTÁN
1956 MAGYAR NEMZETŐR ELNÖK.

     A  JÓ ISTEN ÁLDÁSÁVAL. ÁLDÁS BÉKESSÉG ! A FÖLDÖN MINDEN JÓAKARATÚ
EMBERNEK.

      TISZTELETTEL; CHEVALIER DUKE VITÉZ LOVAG  TARNAMÉRAI TIMÁR  FERENC.

      MAGYAR NEMZETŐR ALTÁBORNAGY / LIEUTENANT GENERAL/

      FŐPARANCSNOK,  VEZÉREZREDES / COLONEL GENERAL/ TESTVÉR BÁTYJA
EMLÉKÉNEK.

.

a honlapra a kapott anyagból szerkesztette :

Kalmár Ferenc nőr.vezérőrnagy